• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries
    Nummer 18

VVD stelt Kamervragen over doorverkoop Fyra-treinen

VVD stelt Kamervragen over doorverkoop Fyra-treinen

De VVD wil weten hoeveel geld spoorvervoerder NS terugkrijgt als Hitachi Rail Italy, het voormalige AnsaldoBreda, de Fyra-treinen aan een andere vervoerder verkoopt. Tweede Kamerleden Betty de Boer en Aukje De Vries hebben naar aanleiding van een bericht op SpoorPro schriftelijke vragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en minister Dijsselbloem van Financiën.

SpoorPro.nl >>

Lees meer...

Stem Duidelijk. Fries. Stem Aukje de Vries, plek 18

Stem Duidelijk. Fries. Stem Aukje de Vries, plek 18

Weten wat er leeft in Fryslân, in jouw gemeente, en je buurt. Dat is normaal. Ik ben een nuchtere Friezin en geboren, getogen en woonachtig in Fryslân. Het is belangrijk dat wij mensen in de Tweede Kamer hebben zitten die weten wat er bij ons speelt.

Lees meer...

Informatiedeling cruciaal bij tegengaan terrorismefinanciering

Informatiedeling cruciaal bij tegengaan terrorismefinanciering

Op verzoek van VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries is er een rondetafelgesprek georganiseerd over het tegengaan van terrorismefinanciering. In een schriftelijk overleg geeft Aukje de Vries daaraan een vervolg, want duidelijk is dat informatiedeling cruciaal is, zowel de Financial Intelligence Unit (FIU), De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vragen om meer mogelijkheden voor informatie-uitwisseling tussen alle betrokken partijen. Daarom vraagt de VVD welke mogelijkheden daarvoor zijn.

Lees meer...

Belastingdienst: 21e eeuws handhavingsbeleid

Belastingdienst: 21e eeuws handhavingsbeleid

Handhaving van de Belastingdienst moet effectief en efficiënt zijn, zodat iedereen gewoon netjes zijn belasting betaalt. De Belastingdienst moet daarbij niet blijven steken in de 20e eeuw. De VVD wil een handhavingsbeleid dat risico-georiënteerd is, dat kijkt naar data en analyses om patronen en dus fraude op te sporen. De pakkans wordt daardoor groter dan wanneer je maar lukraak boekenonderzoeken doet. Kan de Belastingdienst dan zonder fysieke boekenonderzoeken? Nee, dat niet, het is altijd een mix van instrumenten om de pakkans en de belastingmoraal hoog te houden.

Lees meer...

VVD wil gelijk speelveld havens

VVD wil gelijk speelveld havens

Onze havens leveren jaarlijks een topprestatie. Waar andere landen met belastinggeld de havens ondersteunen met de aanleg van allerlei infrastructuur nemen onze havens een groot deel van deze aanleg voor hun rekening.  Nu de Europese Commissie de havens verplicht om vennootschapsbelasting af te dragen komen onze havens in een nadeligere positie terecht ten opzichte van de havens in Duitsland, België en Frankrijk. Het gaat om veel banen in onze Nederlandse havens en bij alle bedrijven die daarbij betrokken zijn. Daarom hebben de Tweede Kamerleden Aukje de Vries, Mark Harbers en Roald van der Linde daarover vragen gesteld.

Lees meer...

CFO.nl: interview over economie en financiën

CFO.nl: interview over economie en financiën

Nederland gaat op woensdag 15 maart naar de stembus. In aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen spreekt CFO.nl de grote politieke partijen over economische en financiële thema’s. Hoe denken ze over zaken als ons belastingstelsel, robotisering of handelsverdragen? Deze week Aukje de Vries, Kamerlid voor de VVD.

Interview CFO.nl >>

Lees meer...


groetnis-web