• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Schriftelijke vragen vertraging rentederivaten

Schriftelijke vragen vertraging rentederivaten

De aanpak van het rentederivatendossier heeft nog meer vertraging opgelopen, schreef het Financieele Dagblad op 18 mei 2017. Reden voor VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries om vragen aan de minister van Financiën te stellen over wat de oorzaken hiervan zijn: "Ondernemers wachten al lang en worden nu nogmaals geconfronteerd met vertraging en dat is natuurlijk heel frustrerend. De VVD wil dat de ondernemers met een zorgvuldig proces zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen."

Lees meer...

Vragen over communicatie en knelpunten Pensioen in Eigen Beheer

Vragen over communicatie en knelpunten Pensioen in Eigen Beheer

Het is belangrijk dat ondernemers zo goed mogelijk op de hoogte zijn van de uitfasering Pensioen Eigen Beheer. Daarom stelt Aukje de Vries vragen aan de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van een bericht dat stelt dat een derde van de ondernemers zich niet bewust is van die uitfasering. Reden voor de VVD om na te gaan of er knelpunten zijn in relatie tot de deadline van 30 juni.

Lees meer...

Schriftelijke vragen hypotheek, echtscheiding en maatwerk

Schriftelijke vragen hypotheek, echtscheiding en maatwerk

De VVD kreeg signalen dat er door hypotheekverstrekkers in het geval van echtscheiding niet altijd de ruimte wordt gebruikt om maatwerk te leveren in het kader van het klantbelang. De VVD vindt het belangrijk dat er maatwerk wordt geleverd, mits dat natuurlijk verantwoord is. Daarom hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Daniël Koerhuis schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Financiën en BZK/Wonen.

Lees meer...

VVD voor uitwisseling landenrapporten

VVD voor uitwisseling landenrapporten

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "De VVD is voorstander van de uitwisseling van fiscale informatie tussen belastingdiensten. Dat zorgt voor informatie, vergemakkelijkt de opsporing van fraude en bevordert een effectieve en efficiënte handhaving. Daarom is de VVD ook voor de uitwisseling van landenrapporten tussen belastingdiensten."

Plenair debat >>

Lees meer...

Schriftelijke vragen over belastingrente en erfbelasting

Schriftelijke vragen over belastingrente en erfbelasting

De VVD kreeg signalen dat de aangifteformulieren erf- en schenkbelasting nog steeds niet beschikbaar zijn voor regelgeving die vanaf 1 januari 2017 geldt. En dat dit tot knelpunten zou kunnen leiden omdat er dreigt dat er belastingrente betaald moet worden. De VVD vindt het niet logisch dat als de Belastingdienst de zaken niet op tijd op orde heeft, de belastingbetaler wel wordt geconfronteerd met belastingrente. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries vragen gesteld aan de staatssecretaris van Financiën.

Lees meer...

Vragen over renteheffingen Belastingdienst

Vragen over renteheffingen Belastingdienst

Belastingdienst in de knoop met renteheffing," zo opent Het Financieele Dagblad 29 maart 2017 de krant. De VVD wil weten of het klopt dat vrijwel geen rente wordt vergoed over teveel betaalde belasting, en in daarentegen wel veel meer rente wordt geheven over niet betaalde belasting. Daarom stelt VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries vragen aan de staatssecretaris van Financiën. "Ik kan me voorstellen dat veel Nederlanders dit als onrechtvaardig ervaren," zegt De Vries. De VVD vindt het logisch dat wanneer je rente heft, je dan ook rente vergoedt. Er moet namelijk geen sprake zijn van een oneerlijke en onevenwichtige behandeling.

Lees meer...


groetnis-web