Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Radio - Nijsfoarum Buro De Vries (15 januari 2017): It nijsfoarum praat oer wat ús de ôfrûne wike dwaande hold. Alle wiken nimme oare minsken in sit yn it foarum. Dizze kear binne dat Aukje de Vries, 2e keamerlid foar de VVD, Otto van der Galiën, dosint en âld-steatelid foar de PVV en Hein Kuiken wethâlder yn Harns.

Omrop Fryslân Radio >>

Lees meer...

Schriftelijke vragen economische gevolgen beschermde status Bildtdijken

Schriftelijke vragen economische gevolgen beschermde status Bildtdijken

 Naar aanleiding van een artikel in het blad Nieuwe Oogst hebben de VVD Tweede Kamerleden Arno Rutte, Helma Lodders en Aukje de Vries vragen gesteld aan de minister van OCW en de staatssecretaris EZ. Het gaat daarbij met name over de economische gevolgen van het aanwijzen van de Bildtdijken tot beschermd dorpsgezicht en de gevolgen voor de agrarische sector. Eerder heeft de VVD in de Tweede Kamer ook al schriftelijke vragen gesteld en ook een motie ingediend over de status van beschermd dorspgezicht van de Bildtdijken.

Lees meer...

Aukje de Vries definitief op plek 18 VVD

Aukje de Vries definitief op plek 18 VVD

De definitieve kandidatenlijst van de VVD voor de Tweede Kamerverkiezingen is begin december bekend gemaakt. Aukje de Vries staat definitief op plek nummer 18. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Ik ben trots op deze mooie plek. Dank aan de leden voor het vertrouwen! Nu samen aan de slag voor een goed resultaat op 15 maart 2017, zodat we Nederland stap voor stap nog beter kunnen maken!"

VVD >>

Lees meer...

VVD-motie voor in de hand houden toezichtkosten

VVD-motie voor in de hand houden toezichtkosten

Goed toezicht is belangrijk voor de financiële sector, dat is gebleken in de financiële crisis in de afgelopen jaren. De toezichtkosten van AFM en DNB voor het bedrijfsleven zijn in de afgelopen jaren fors gestegen. De VVD heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het in de hand houden van de kosten van het toezicht. Vooral voor het MKB zijn de toezichtkosten een zware last. De VVD heeft een motie ingediend om de flexibele schil zoals die nu is opgenomen in de kostenkaders te schrappen.

Tweede Kamer >>

Lees meer...

Niet 77.000 Nederlandse banen op de tocht zetten

Niet 77.000 Nederlandse banen op de tocht zetten

De Europese Commissie heeft een voorstel gepresenteerd voor het aanpakken van hybride mismatches met derde landen. De VVD heeft in de Tweede Kamer een motie ingediend om een gele kaart te trekken voor dit voorstel. De motie kreeg een meerderheid. Waarom is de VVD tegen dit voorstel. Het belangrijkste is een eerste indicatie aangeeft dat hierdoor minimaal ongeveer 77.000 arbeidsplaatsen bij Amerikaanse bedrijven direct kunnen worden geraakt en dat is fors. De VVD wil geen Nederlandse banen op de tocht zetten.

Lees meer...

FATCA: bureaucratisch moeras oplossen

FATCA: bureaucratisch moeras oplossen

Goedwillende burgers, die enkel omdat ze in Amerika geboren zijn ook de Amerikaanse nationaliteit hebben, maar daar verder geen enkele band of relatie meer mee hebben, zijn de dupe van FATCA en de Amerikaanse fiscale wetgeving. Er moet een structurele oplossing komen. Maar tot die tijd moeten Nederlanders niet meer belanden in een bureaucratisch moeras.

Debat >>

Lees meer...


groetnis-web