• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Aanpak btw-fraude van telecommunicatiediensten

Aanpak btw-fraude van telecommunicatiediensten

De VVD wil dat btw-fraude hard wordt aangepakt. Conventionele fraudebestrijdingsmiddelen blijken niet altijd afdoende als het gaat om de btw-fraude bij telecomdiensten. De VVD heeft over de dor de staatssecretaris nog een aantal vragen, onder andere over andere mogelijkheden om het aan te pakken, over de gevolgen voor de sector.

Lees meer...

Schriftelijk overleg over MRB-plicht immigranten

Schriftelijk overleg over MRB-plicht immigranten

Er is veel discussie over de MRB-plicht van immigranten. Veel immigranten betalen geen motorrijtuigenbelasting. De VVD vraagt hier al langer aandacht voor. Op verzoek van de VVD is staatssecretaris Wiebes nagegaan wat voor rol gemeenten daarbij kunnen spelen als immigranten zich daar inschrijven. De VVD heeft nog vragen over de argumentatie waarom dat niet zou kunnen, zoals de staatssecretaris concludeert op basis van een reactie van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken.

Lees meer...

Vragen over skûtsje-comedy

Vragen over skûtsje-comedy

"Een comedy"' lijkt het volgens de IFKS. Europese regelgeving waardoor schipper hun skûtsje met enkele centimeters moeten inkorten. Dit valt te herleiden tot Europese regelgeving waar de skûtjesvereniging graag van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu een ontheffing voor wil. Daarom stelden Aukje de Vries, haar partijgenoot Barbara Visser en CDA'er Harry van der Molen de volgende vragen aan de minister.

Lees meer...

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio - Nijsfoarum Buro De Vries (11 juni 2017): It nijsfoarum praat oer wat ús de ôfrûne wike dwaande hold. Alle wiken nimme oare minsken in sit yn it foarum. Dizze kear binne dat Aukje de Vries, 2e keamerlid foar de VVD, Jan Waterlander, Steatelid foar 50Plus en Albert Hendriks, direkteur promoasjeburo Friesland-Holland.

Omrop Fryslân Radio >>

Lees meer...

Debat Belastingdienst over continuïteit en dienstverlening

Debat Belastingdienst over continuïteit en dienstverlening

Twee keer per jaar is er een algemeen overleg over de Belastingdienst. Dan passeren heel veel onderwerpen de revue. Belangrijk voor de VVD is dat de continuïteit van de inning én dienstverlening bij de Belastingdienst gewaarborgd is, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening. Belasting betalen vindt eigenlijk niemand leuk, maar de dienstverlening en service van de Belastingdienst moet wel gewoon goed zijn. Procedures moeten eenvoudig, snel en goed zijn.

Algemeen Overleg Belastingdienst >>

Lees meer...

Rekenrente verzekeraars: verzekerden moeten kunnen krijgen wat is afgesproken

Rekenrente verzekeraars: verzekerden moeten kunnen krijgen wat is afgesproken

De VVD vindt dat verzekerden moeten kunnen krijgen wat verzekeraars met hun hebben afgesproken. Het is daarom belangrijk dat verzekeraars aan hun (langlopende) verplichtingen kunnen voldoen. Dus is het logisch dat de rekenrente UFR, net als bij de pensioenfondsen, wordt verlaagd. Een lagere UFR is gewoon realistischer. Zeker omdat verzekeraars in de meeste gevallen een gegarandeerde verplichting zijn aangegaan, tegenover pensioenfondsen die de betalingen kunnen verlagen.

Debat Tweede Kamer >>

Lees meer...


groetnis-web