VVD-vragen bij het Belastingplan 2017

VVD-vragen bij het Belastingplan 2017

Het Belastingplan 2017 is de verzameling van alle plannen voor de belastingen die vanaf volgend jaar gelden. In totaal zijn dat zes afzonderlijke wetten die in diverse stappen behandeld worden. De eerste stap deze week was het stellen van schriftelijke vragen. De inbreng van de VVD kunt u hier lezen.

Lees meer...

Toezichtskosten DNB en AFM in de hand houden

Toezichtskosten DNB en AFM in de hand houden

Toezicht is belangrijk voor de financiële sector, dat is gebleken in de financiële crisis in de afgelopen jaren. De toezichtkosten zijn in de afgelopen jaren dan ook fors gestegen. Goed toezicht wil echter niet zeggen dat er altijd maar meer kosten gemaakt moeten worden. Het kan ook gaan om beter en gerichter toezicht. De VVD is daarom blij dat de minister voor de periode 2017 - 2020 een taakstelling gaat opleggen aan DNB en AFM oplopend tot 7% in 2020 na jarenlange forse stijging van de toezichtkosten. Over het schriftelijk overleg met betrekking tot deze kostenkaders heeft de VVD de volgende inbreng.

Lees meer...

Alles op alles zetten voor oplossen FATCA-problematiek

Alles op alles zetten voor oplossen FATCA-problematiek

Nederlanders die officieel Amerikaans staatsburger zijn worden onnodig geraakt door FATCA en de Amerikaanse fiscale wet- en regelgeving. Daar moet snel een oplossing voor komen. Goedwillende burgers, die enkel omdat ze in de Verenigde Staten geboren zijn ook de Amerikaanse nationaliteit hebben, maar daar verder geen enkele band of relatie meer mee hebben, zijn de dupe. "De VVD vindt het teleurstellend dat er tot op heden nog geen oplossing is," stelt VVD-Kamerlid Aukje de Vries. Over FATCA organiseerde de Kamer een schriftelijk overleg, de VVD inbreng daarbij valt hier te lezen.

Lees meer...

Knelpunten voor banken bij maatwerk senioren oplossen

Knelpunten voor banken bij maatwerk senioren oplossen

"Bank straft trouwe klant" kopt de Telegraaf vorige week. Volgens de Nederlandse Vereniging van banken maakt strengere regelgeving het lastig om als bank maatwerk te leveren aan ouderen. De VVD wil graag weten wat de knelpunten zijn en welke oplossingen er zijn voor de geschetste problematiek bij overbruggingskredieten voor mensen die geen hypotheek meer nodig hebben, zoals bij senioren soms het geval zal zijn. Aukje de Vries en Roald van der Linde stelden daarom schriftelijke vragen aan de ministers van Financiën en Wonen & Rijksdienst.

Lees meer...

Schriftelijke vragen over woonboothypotheken

Schriftelijke vragen over woonboothypotheken

Al eerder heeft de VVD aandacht gevraagd voor hypotheken voor woonbootbewoners. Op dit moment is er nog maar één bank die woonboothypotheken verstrekt en dat is volgens de VVD geen goede ontwikkeling. Aukje de Vries en Roald van der Linde vinden dat woonbootbewoners gewoon een hypotheek moeten kunnen krijgen, en dat meer concurrentie goed zou zijn. Hierover stelden zij vragen aan de Ministers van Financiën en Wonen. Ze willen weten wat de knelpunten zijn voor hypotheekverstrekkers om hypotheken voor woonboten te bieden. Verder willen ze dat de Ministers na 1 oktober (moment dat ING stopt met het aanbieden van woonboothypotheken) de ontwikkelingen gaan monitoren als het gaat om vraag en aanbod en gevolgen.

Lees meer...

Comptabiliteitswet: goed beheer, controle en verantwoording

Comptabiliteitswet: goed beheer, controle en verantwoording

De derde dinsdag in september was altijd verankerd in de Comptabiliteitswet, maar zou er in de nieuwe versie uitgehaald worden. De VVD zorgt per amendement dat de derde dinsdag ook in deze wet verankerd blijft. De Comptabiliteitswet gaat over een belangrijk recht van de Staten Generaal, namelijk het budgetrecht. Het goede beheer, de controle en de verantwoording is belangrijk voor de VVD. Voor elke geïnde euro belastinggeld is uiteindelijk door elke Nederlander hard gewerkt. Het gaat om de modernisering van de comptabiliteitswet. Modernisering is goed, maar de goede zaken uit de oude wet moet je behouden. En we moeten niet proberen om alle problemen, die we zien, op te lossen met de Comptabiliteitwet, want daar is het niet altijd het meest geschikte instrument voor. Goed beheer vraagt ook inzet van de leden van de Tweede Kamer als het gaat om haar controlerende taak.

Plenaire afronding debat Comptabiliteitswet >>

Lees meer...


groetnis-web