• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Opinie: laten we onze bedrijven niet op achterstand zetten

Opinie: laten we onze bedrijven niet op achterstand zetten

Opinie "Laten we onze bedrijven niet op achterstand zetten" van VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries:

Wij Nederlanders zijn, terecht, ontzettend trots op onze bedrijven. Op ons midden- en kleinbedrijf, de motor van onze opbloeiende economie, maar ook op Nederlandse wereldspelers als Philips, Shell, Akzo, ASML, Heineken en Unilever. Om zulke bedrijven voor ons land te kunnen behouden en hier te laten floreren, zet de VVD zich sinds jaar en dag in voor een goed vestigings- en investeringsklimaat.

Lees meer...

Schriftelijke vragen over samenwerking KLM en Air France

Schriftelijke vragen over samenwerking KLM en Air France

De Tweede Kamerleden Visser en De Vries (VVD) en Van Helvert en Ronnes (CDA) hebben vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Financiën over de samenwerking tussen KLM en Air France. De Kamerleden willen meer duidelijkheid van de bewindspersonen.

Lees meer...

Adfiz-magazine: financieel adviseur heeft sleutelrol

Adfiz-magazine: financieel adviseur heeft sleutelrol

Adfiz-magazine: "Om het geluid van de financieel adviseurs in Den Haag te laten horen is Adfiz veelvuldig in het politieke hart te vinden. Eén van de Kamerleden waarmee Adfiz regelamtig om tafel zit is Aukje de Vries van de VVD. Zij wil de adviessector verlossen van knellende regelgeving, maar benadrukt dat de financieel adviseurs zelf het vertrouwen van de consument moet herstellen."

Interview Adfiz-magazine >>

Lees meer...

Vragen over proportionaliteit regelgeving verzekeraars

Vragen over proportionaliteit regelgeving verzekeraars

De afgelopen tijd vroeg VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries regelmatig aandacht voor proportionaliteit van regelgeving. Daardoor kunnen specialistische, kleinere verzekeraars blijven bestaan en blijft er ook maatwerk mogelijk. Het Platform Onderlinge Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars heeft aanbevelingen gedaan om de regelgeving proportioneler te maken en die aan Aukje de Vries overhandigd. De VVD wil graag van de minister van Financiën weten wat hij hier mee gaat doen en stelde de volgende vragen.

Lees meer...

Opinieblad Forum VNO-NCW over belastingontwijking

Opinieblad Forum VNO-NCW over belastingontwijking

In het opinieblad Forum van de werkgeversorganisatie VNO-NCW dit keer een artikel over hoe belastingontwijking aangepakt moet worden. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries versus Groenlinks Tweede Kamerlid Tom van der Lee.

Opinieblad Forum >>

Lees meer...

Bezuiniging monumentenaftrek en scholingsaftrek geschrapt

Bezuiniging monumentenaftrek en scholingsaftrek geschrapt

In de Voorjaarsnota van dit jaar is de structurele bezuiniging op de monumentenaftrek en scholingsaftrek inmiddels ook geschrapt. De VVD is blij dat de geplande structurele bezuiniging nu van de baan is. We hebben namelijk gezien dat de combinatie van bezuinigen en het nadenken over een nieuw systeem, bijvoorbeeld subsidie in plaats aftrek, wel heel moeilijk realiseerbaar is.

Lees meer...


groetnis-web