• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries
    Nummer 18

VVD wil gelijk speelveld havens

VVD wil gelijk speelveld havens

Onze havens leveren jaarlijks een topprestatie. Waar andere landen met belastinggeld de havens ondersteunen met de aanleg van allerlei infrastructuur nemen onze havens een groot deel van deze aanleg voor hun rekening.  Nu de Europese Commissie de havens verplicht om vennootschapsbelasting af te dragen komen onze havens in een nadeligere positie terecht ten opzichte van de havens in Duitsland, België en Frankrijk. Het gaat om veel banen in onze Nederlandse havens en bij alle bedrijven die daarbij betrokken zijn. Daarom hebben de Tweede Kamerleden Aukje de Vries, Mark Harbers en Roald van der Linde daarover vragen gesteld.

Lees meer...

CFO.nl: interview over economie en financiën

CFO.nl: interview over economie en financiën

Nederland gaat op woensdag 15 maart naar de stembus. In aanloop van de Tweede Kamerverkiezingen spreekt CFO.nl de grote politieke partijen over economische en financiële thema’s. Hoe denken ze over zaken als ons belastingstelsel, robotisering of handelsverdragen? Deze week Aukje de Vries, Kamerlid voor de VVD.

Interview CFO.nl >>

Lees meer...

Leeuwarder Courant: Aukje de Vries, kamerlid met een rolkoffer

Leeuwarder Courant: Aukje de Vries, kamerlid met een rolkoffer

Een kijkje in het leven van een Tweede Kamerlid. Een journalist van de Leeuwarder Courant liep een dag mee met Tweede Kamerlid Aukje de Vries. In de Sneon & Snein bijlage van de Leeuwarder Courant op zaterdag 11 februari 2017 een verslag.

Leeuwarder Courant >>

Leeuwarder Courant >>

Lees meer...

Debat over de Belastingdienst

Debat over de Belastingdienst

In de Tweede Kamer werd het debat gevoerd over de Belastingdienst naar aanleiding van een TV-uitzending van Zembla. In die reportage zaten aantijgingen dat de beveiliging van data en belastinggegevens niet op orde zouden zijn. Staatsecretaris Wiebes stelt terecht dat die signalen zeer serieus moeten worden genomen en heeft aanvullende onderzoeken aangekondigd. Hier valt de bijdrage van Aukje de Vries te lezen aan het debat.

Lees meer...

EU-voorstellen risicoreducerende maatregelen

EU-voorstellen risicoreducerende maatregelen

De VVD vindt de inzet op de financiële stabiliteit van groot belang. Maatregelen om dat te bevorderen moeten internationaal worden genomen (niet alleen op Europees niveau, maar mondiaal), ook vanuit het oogpunt van een gelijk speelveld. De Europese Commissie komt nu met voorstellen over risicoreducerende maatregelen. Om die te beoordelen vindt de VVD de concurrentiepositie en de gevolgen voor de kredietverlening en de economie (en dus banen) van belang.

Lees meer...

Waddengebied: balans zoeken

Waddengebied: balans zoeken

Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Aan de ene kant is het waddengebied een uniek natuurgebied, waar je heel zorgvuldig mee moet omgaan. Daar zijn natuurlijk heel veel regels voor gemaakt. Aan de andere kant kijk ik er toch ook altijd naar dat het een gebied is waar mensen wonen en een boterham verdienen in het toerisme en de visserij. Die laatste kant wordt soms wel een beetje te weinig belicht wat mij betreft. Er wordt toch heel vaak alleen maar over natuur gesproken en ik vind juist het mooie van het waddengebied dat je daar moet zoeken naar een balans voor beide."

Interview Waddenvereniging >>

Lees meer...


groetnis-web