• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

VVD: veilige en stabiele financiële sector van groot belang

VVD: veilige en stabiele financiële sector van groot belang

Een debat over de toekomst van ons geldstelsel lijkt de ver-van-je-bed-show. Maar een veilige en stabiele financiële sector is van groot belang. Dat hebben we helaas de afgelopen jaren kunnen zien. Meer diversiteit in de bankensector is daarbij van belang. De VVD vindt, net als de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, een overgang naar een publiek geldsysteem een ongewenst en risicovol experiment. De VVD wil daarom dat er ook aandacht blijft voor de risico’s bij het digitaal centralebankgeld. Uit het DNB-rapport blijkt dat invoering een brede en forse invloed heeft op het monetaire en financiële stelsel en daarmee op de publieke taken en verantwoordelijkheden van centrale banken en overheden. Zo heeft het implicaties voor het monetaire beleid, het betalingsverkeer, de financiële stabiliteit en het toezicht op de financiële sector.

Lees meer...

VVD: bootcapaciteit Waddenveren moet omhoog

VVD: bootcapaciteit Waddenveren moet omhoog

De ondernemers op de Waddeneilanden luiden de noodklok. De capaciteit van de waddenveren is beperkt door de Coronamaatregelen. In de praktijk blijkt dat mensen hun reservering voor de accommodaties op de eilanden afzeggen, omdat ze niet met de boot mee kunnen. Het is een echte bottleneck. De Waddeneilanden hebben een specifiek probleem qua bereikbaarheid, want er is niet een alternatief zoals in de rest van openbaar vervoer wel het geval is met de auto en de fiets. VVD Tweede Kamerleden Erik Ziengs en Aukje de Vries vinden dat de capaciteit naar de Waddeneilanden een belangrijke prioriteit is en hebben daarom aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat schriftelijke vragen gesteld.

Omrop Fryslân >>

Lees meer...

VVD: Laat plan verstandige vier de lijn zijn

VVD: Laat plan verstandige vier de lijn zijn

De ‘’verstandige vier’’, Denemarken, Zweden, Oostenrijk en Nederland trekken samen op met betrekking tot de plannen van de Europese Commissie. De ‘’verstandige vier’’ zijn samen met een voorstel gekomen tot het herstel van de Europese Unie uit deze crisis. De VVD gaat ervan uit dat het kabinet ervoor zal knokken dat wat er in het eigen plan staat de lijn gaat worden. De VVD vindt het belangrijk dat het gaat om leningen met strikte voorwaarden en dus hervormingen, dat het gaat om tijdelijkheid, dat er geen schuldenmutualisatie is, en dat er een prioritering en modernisering binnen het Meerjarig Financieel Kader is. De positie ten aanzien van het MFK is onveranderd is.

Lees meer...

Schriftelijk overleg over beheerder Gemeenschappelijk voorzieningsfonds

Schriftelijk overleg over beheerder Gemeenschappelijk voorzieningsfonds

De Europese Commissie heeft ervoor gekozen om zelf het beheer van het Gemeenschappelijk voorzieningsfonds (GVF) uit te voeren. Wat zijn hier de voor- en nadelen van? Waarom is er niet gekozen voor gedeeld beheer met de Europese Investeringsbank (EIB)? Deze vragen heeft VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries onder andere gesteld aan de minister van Financiën. De VVD vindt namelijk, net als het Kabinet, dat het besluit dat de Europese Commissie zelf het beheer van het GVF uitvoert voorgelegd had moeten worden aan de begrotingsautoriteit. Nu lijkt het een voorstel in de categorie ‘’wij van WC-eend adviseren…’’. De VVD vindt het dan ook goed dat Nederland zich aansluit bij een groep lidstaten de kritisch is.

Lees meer...

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio - Nijsfoarum Buro De Vries (7 juni 2020): It nijsfoarum praat oer wat ús de ôfrûne wike dwaande hold. Alle wiken nimme oare minsken in sit yn it foarum. Dizze kear binne dat Aukje de Vries (VVD-Twadde Keamerlid), Mirka Antolovic, direkteur Tûmba en riedslid PvdA Ljouwert en Gerrit de Boer – sjoernalist Omrop Fryslân. De ûnderwerpen: de protesten en rassisme yn de VS, de protesten yn Nederlân en rassisme, de politike neisleep fan de demonstraasje op de Dam, Is de oardel meter mienskip mooglik? Hoe lang is dit hâldber?, de ekonomyske gefolgen foar Fryslân en kultuersubsydzjes.

Lees meer...

"Hilversum uit" in Leeuwarden: "back to the roots"

Op zaterdag 6 juni 2020 was Aukje de Vries te gast bij het NPO Radio 1 programma "Hilversum Uit" bij het item "back to the roots". Aukje de Vries gaat in discussie met een VVD-stemmers, Baukje de Vries, over toerisme in Fryslân in Coronatijd.

Lees meer...


groetnis-web