• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Schriftelijke vragen over groeiend Italiaans begrotingstekort

Schriftelijke vragen over groeiend Italiaans begrotingstekort

Het Italiaans begrotingstekort groeit in 2020 tot 2,2%. De staatschuld van Italië zal daarmee in 2020 verder stijgen naar 132,5%. Eerder heeft de Europese Commissie afspraken gemaakt met Italië om de overheidsbegroting op orde te brengen. De begrotingsdiscipline van de Italiaanse regering verslechtert, daarom vindt de VVD-fractie dat de Europese Commissie actie moet ondernemen.  De VVD wil weten welke mogelijkheden de Europese Commissie heeft om op basis van de huidige begrotingscijfers maatregelen te nemen.  Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries hierover schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financien.

Lees meer...

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio - Nijsfoarum Buro De Vries (13 oktober 2019): In Nijsfoarum wordt gepraat over de actualiteit van de afgelopen week. Elke week nemen andere mensen deel aan het forum. Dit keer waren dat Gerben Gerbrandy (Eerste Kamerlid OSF), Trienke Elshof (boerin en LTO Noord) en Aukje de Vries (VVD Tweede Kamerlid). Onderwerpen die aan de orde kwamen: stikstofprobleem en inval Turkije in Syrië.

Uitzending Omrop Fryslân >> 

Lees meer...

Algemeen Overleg Ecofin - Eurogroep

Algemeen Overleg Ecofin - Eurogroep

Op 1 oktober 2019 vond het debat plaats voorafgaand aan de Ecofin - Eurogroepvergadering van 9 en 10 oktober. Er is gesproken over verschillende onderwerpen. Zo is gesproken over het bestuur van de Europese Centrale Bank, de nieuwe toekomstige baas Christine Lagarde en het vertrek van de Duitse Lautenschläger. Ook is er in het algemeen overleg gesproken over de vorige vergadering en het Stabiliteits- en Groeipact en over het budgettair instrument voor concurrentie en convergentie (BICC). Met betrekking tot de bankenunie heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries aandacht gevraagd voor de verbetering van de stresstest van banken naar aanleiding van een kritisch rapport van de Europese Rekenkamer.  

Lees meer...

Algemene Financiële Beschouwingen in teken middeninkomens

Algemene Financiële Beschouwingen in teken middeninkomens

Voor de VVD staat de Begroting 2020 in het teken van de middeninkomens, de hardwerkende Nederlanders. Of het nu op een kantoor in Leeuwarden is, op de bouwplaats in Venlo of in een fabriek op de Maasvlakte, zet jij je in voor een ander, probeer je Nederland elke dag een beetje beter te maken en het leven van de mensen om je heen mooier, dan verdien je onze volledige steun. Ook onze ondernemers en mkb'ers die het geld verdienen, zullen we moeten steunen. Daar wordt het eerste dubbeltje verdiend. Zij zorgen voor banen van heel veel van die middeninkomens. De VVD legt zich ook niet neer bij minder groei, en zal knokken voor iedere procentpunt groei, om middeninkomens meer lastenverlichting te kunnen geven. En zodat de 21ste eeuw weer een gouden eeuw kan worden.

Klik hier om het debat terug te kijken.

Telegraaf >>

Lees meer...

Zorgen over gevolgen ECB-beleid

Zorgen over gevolgen ECB-beleid

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt al jaren de rente laag. De VVD respecteert de onafhankelijk rol en positie van de ECB als het gaat om het monetaire beleid, maar vindt het pakket aan maatregelen van de ECB fors. De VVD in het debat met minister Hoekstra verschillende punten aangekaart. Allereerst de mogelijkheden om het verdrag waarin de opdracht en het mandaat van de ECB is opgenomen aan te passen. Verder heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries minister Hoekstra gevraagd om met zijn collega’s in Europa het gesprek aan te gaan over de lage rente en de gevolgen daarvan voor de financiële stabiliteit. Verder heeft de VVD minister Hoekstra gevraagd om in gesprek te gaan met de banken en DNB over de mogelijk negatieve spaarrente. De VVD wil weten wat de voor- en nadelen zijn (ook van een verbod). Want de VVD vindt een negatieve spaarrente slecht uitlegbaar.

 

Lees meer...

VVD wil eerst risicoreducerende maatregelen

VVD wil eerst risicoreducerende maatregelen

De VVD vindt dat het nog altijd ontijdig is  om voorstellen te doen voor verdere stappen met een Europees depositogarantiestelsel, aangezien er nog niet voldoende risicoreducerende stappen genomen zijn. In de agenda van de voorzitter van de Europese Commissie, Von der Leyen, staat dat er zo snel mogelijk overeenstemming moet worden bereikt over het Europees depositogarantiestelsel. Hier wordt echter niet gesproken over te nemen risico reducerende maatregelen. En in het Handelsblatt wordt ook nog eens aangegeven dat Duitsland, altijd een medestander van Nederland, van mening is veranderd. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries hierover vragen gesteld. 

Lees meer...


groetnis-web