• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Trots op onze goede zorg en de mensen die daar hard voor werken

Trots op onze goede zorg en de mensen die daar hard voor werken

We mogen trots zijn op alle mensen die werken in de zorg, en zich dag in dag uit met hart en ziel inzetten voor mensen die zorg nodig hebben. Onze zorg hoort tot de beste ter wereld. Daarom willen we werk maken van een grote frustratie: onnodige regels en formulieren. Aukje de Vries sprak hierover bij de begrotingsbehandeling Volksgezondheid Welzijn en Sport. We grijpen kansen om onze zorg te blijven verbeteren. Bijvoorbeeld door snellere toegang tot geneesmiddelen, kosten terugbrengen door slimme inkoop en zorg dichterbij de mensen brengen. Lees hier de volledige bijdrage.

Lees meer...

Ambulances moeten op tijd zijn!

Ambulances moeten op tijd zijn!

Mensen moeten kunnen rekenen op een ambulance op het moment dat er acute zorg nodig is. En dat er aangekomen in het ziekenhuis voldoende plek is om te worden behandeld. Daarnaast moet het normaal zijn dat ambulance-medewerkers ook gewoon hun werk kunnen doen, zonder te worden gehinderd en ook zonder geweld tegen de hulpverleners. Voor de verbetering van de acute zorg, moet de samenwerking beter, met name in de Randstad en grote steden. Ook de afspraken in de grensregio’s met betrekking tot de ambulancezorg moeten beter. Dat is de kern van Aukje de Vries haar bijdrage bij het algemeen overleg Ambulancezorg/acute zorg op 29 november.

Lees meer...

Debat EU Gezondheidsraad

Debat EU Gezondheidsraad

De wijze waarop we onze gezondheidszorg organiseren, is een nationale aangelegenheid. Alleen waar dit van (nationale) meerwaarde is, kunnen lidstaten van de EU besluiten om binnen de EU samen te werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om grensoverschrijdende ziekten, infectieziekten, hulpmiddelen en geneesmiddelenonderzoek en –toelating. 30 november vond het Algemeen Overleg EU Gezondheidsraad hierover plaats. Lees hier de bijdrage van Aukje de Vries.

Lees meer...

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio - Nijsfoarum Buro De Vries (3 december 2017): It nijsfoarum praat oer wat ús de ôfrûne wike dwaande hold. Alle wiken nimme oare minsken in sit yn it foarum. Dizze kear binne dat Aukje de Vries, 2e keamerlid foar de VVD, Otto van der Galiën, listlûker Lijst058 en Habtamu de Hoop, riedslid Súdwest Fryslân.

Omrop Fryslân Radio >>

Lees meer...

Tijd voor zoeken oplossing bewoners Waddeneilanden

Tijd voor zoeken oplossing bewoners Waddeneilanden

De Waddenveren krijgen nog niet per 1 januari 2018 te maken met een btw-verhoging als gevolg van nieuwe Belastingplannen. Deze zijn een jaar uitgesteld. De staatssecretaris gaat daarnaast gesprek met de belanghebbenden en komt als gevolg van de btw-aanpassing met concrete maatregelen die rekening houden met eilandbewoners.

Lees meer...

Vragen over kloonpolissen

Vragen over kloonpolissen

De VVD vindt transparantie over de verschillen tussen polissen erg belangrijk. Dit zorgt er namelijk voor dat mensen beter een keuze kunnen maken voor een polis die past bij hun behoeften. De VVD vindt transparantie over de verschillen tussen polissen erg belangrijk. Dit zorgt er namelijk voor dat mensen beter een keuze kunnen maken voor een polis die past bij hun behoeften. Volgens de Consumentenbond zijn er in totaal 58 verschillende basisverzekeringen. Maar de bond kon maar bij 31 daarvan verschillen vinden. En dan ging het nog om kleine verschillen: bijvoorbeeld in de zorgaanbieders met wie er afspraken zijn gemaakt. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft het aanbieden van dezelfde polissen eerder al 'zeer onwenselijk' genoemd.Over deze 'kloonpolissen' heeft Aukje de Vries vragen gesteld.

Lees meer...


groetnis-web