• Bannervk201701
  • Bannervk201702
  • Bannervk201703
  • Bannervk201704
  • Bannervk202105

IJzeren voorraad om minder afhankelijk te zijn

De VVD wil de zorg versterken, ook om beter voorbereid te zijn op een volgende gezondheidscrisis. Dit kan bijvoorbeeld door een flexibele reserve van IC-bedden, zodat we in crisistijd snel kunnen opschalen. De Coronacrisis heeft ook laten zien dat het gevaarlijk is om afhankelijk te zijn van één of twee landen buiten Europa voor bijvoorbeeld het maken van mondkapjes. De VVD vindt dat we kritieke productieprocessen (van bijvoorbeeld medische apparatuur, beschermingsmiddelen en medicijnen) in Europa moeten behouden en intensiveren. Dit vermindert de afhankelijkheid van landen als China en India en maakt het mogelijk tijdens een gezondheidscrisis de eigen productie snel uit te breiden. Ook de aanleg van strategische (medische) voorraden voor hulp- en geneesmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, noodzakelijke grondstoffen en geneesmiddelen is van belang.

Lees meer...

Solidair en verstandig naar Caribisch deel Nederlands Koninkrijk

Solidair en verstandig naar Caribisch deel Nederlands Koninkrijk

De coronacrisis heeft een grote impact op de economie van de autonome landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS) en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius, Saba). De economie in het Caribisch gebied draait grotendeels op toerisme, dat door de coronacrisis is stilgevallen. Nederland springt bij in de vorm van steunpakketten en ook voor de zorg, vaccins en voedselhulp. De VVD vindt het logisch dat wij zijn bijgesprongen. Maar we moeten ook verstandig zijn en aan de steun voorwaarden en hervormingen koppelen zodat o.a. het financieel beheer op orde is en de landen uiteindelijk zelf hun eigen broek op kunnen houden. We willen solidair zijn, maar wel verstandig.

Lees meer...

Iedereen moet veilig en onbezorgd naar priklocatie kunnen

Iedereen moet veilig en onbezorgd naar priklocatie kunnen

Uit een artikel van het Parool blijkt dat mensen bij een vaccinatielocatie in Amsterdam zijn lastiggevallen. De VVD vindt intimidatie of het lastig vallen van mensen die komen om zich te vaccineren onacceptabel is. De VVD heeft samen met D66 schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid over dit incident. Want iedereen die een coronaprik krijgt, moet dat veilig en onbezorgd kunnen doen. VVD en D66 vragen de ministers hoe dit wordt gewaarborgd en hoe dit soort incidenten (nu en in de toekomst) kunnen worden voorkomen.

Lees meer...

Gaswinning moet veilig en verantwoord

De Leeuwarder Courant meldt dat er een negatief advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zou zijn voor het winnen van gas rond Burgum. De VVD vindt dat gaswinning alleen kan als dat veilig en verantwoord is. Het advies van de toezichthouder SodM is daarbij van cruciaal belang. De VVD vraagt aan de minister van Economische Zaken en Klimaat of dit advies openbaar kan worden en of er op korte termijn een besluit kan worden genomen over het betreffende gaswinningsplan, zeker gelet op de onrust bij de bewoners. Ook vraagt de VVD in hoeverre bij de beoordeling van afzonderlijke gaswinningsplannen de cumulatieve effecten van verschillende gaswinningsplannen meegenomen worden in de beoordeling.

Lees meer...

Schriftelijke vragen: steunmaatregelen bruine vloot

Schriftelijke vragen: steunmaatregelen bruine vloot

De VVD maakt zich zorgen over de bruine vloot. In september 2020 is er 15 miljoen euro beschikbaar gemaakt om het varend cultureel erfgoed financieel te ondersteunen in deze moeilijke coronatijd. Intussen heeft de VVD hier meerdere malen vragen over gesteld aan Mona Keijzer, staatssecretaris van EZK, maar er is nog steeds duidelijkheid wanneer de regeling gereed is en het geld bij de ondernemers kan zijn. Opnieuw stelt de VVD dit aan de kaak en vraagt de staatssecretaris ook wanneer en onder welke voorwaarden de historische zeilschepen weer verantwoord kunnen varen.  

Lees meer...

Testbewijzen bieden kansen samenleving eerder en meer te openen

Testbewijzen bieden kansen samenleving eerder en meer te openen

Alles wordt in het werk gesteld om de coronapandemie te bedwingen en de gevolgen voor de gezondheid, economie en welzijn zoveel mogelijk te beperken. Er moet continu en praktisch worden gekeken hoe activiteiten in de economie en samenleving verantwoord eerder open kunnen en ook sneller meer open kunnen. Testbewijzen kunnen daaraan bijdragen. En kunnen van belang zijn om de gevolgen voor iedereen, ook voor onze ondernemers, zo beperkt mogelijk te houden. De VVD vindt het belangrijk dat testbewijzen alleen worden ingezet met als doel de samenleving eerder en meer te openen met minder maatregelen. Daarnaast moet de tijdelijkheid van deze wet goed geborgd zijn. Ook wil de VVD een vaccinatie- en herstelbewijs gelijkstellen aan een testbewijs, wanneer blijkt dat de risico’s vergelijkbaar zijn. Verder vindt de VVD het van belang dat activiteiten en sectoren waarvoor testbewijzen worden ingezet breed toegankelijk blijven. Daarvoor is de hoogte van de mogelijke eigen bijdrage voor het testbewijs en de afstand tot een testlocatie van belang. 

Lees meer...


groetnis-web