• Bannervk201701
  • Bannervk201702
  • Bannervk201703
  • Bannervk201704
  • Bannervk202105

Schriftelijke vragen testen voor toegang in dunbevolkte gebieden en de Wadden

Schriftelijke vragen testen voor toegang in dunbevolkte gebieden en de Wadden

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van het Corona toegangsbewijs met 3g in Nederland is het belangrijk dat iedereen goed toegang heeft tot testen. Het is helaas niet overal even toegankelijk om getest te worden. In dunbevolkte gebieden en de Wadden speelt dit probleem. Op Texel sluit de Testen voor toegang locatie omdat deze niet rendabel genoeg is. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft schriftelijke vragen gesteld over de beschikbaarheid van locaties testen voor toegang op de Waddeneilanden en dunbevolkte gebieden. Nu er voorstellen liggen om de inzet van het Coronatoegangsbewijs uit te breiden en breder testen voor toegang noodzakelijk kan zijn, moet het mogelijk zijn om overal een locatie voor testen voor toegang dichtbij te hebben.

Lees meer...

Schriftelijke vragen boosterprik

Schriftelijke vragen boosterprik

Er is besloten tot het geven van een boosterprik. Eerst voor de ouderen (60+) en zorgpersoneel, daarna voor iedereen. De VVD wil daar waar mogelijk dat graag versnellen. Zeker met het oog op de oplopende besmettingen en ziekenhuisopnames. Daarom hebben de Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD),  Jan Paternotte (D66) en Attje Kuiken (PvdA) vragen gesteld over de versnelling, maar ook over een aantal knelpunten bij de boosterprik

Lees meer...

Uitbreiding mogelijke inzet coronatoegangsbewijzen

Uitbreiding mogelijke inzet coronatoegangsbewijzen

De VVD is voorstander van meer mogelijkheden voor de inzet van coronatoegangsbewijzen, en dus in dit geval de mogelijkheid voor de niet-essentiële detailhandel en dienstverlening op te nemen in de wet. Of en hoe dit eventueel wordt ingezet wordt later nog gepaald De VVD vindt het belangrijk dat er goed gekeken wordt waar we het kunnen inzetten, bijvoorbeeld regionaal, sectoraal of per branche of per grootte van de onderneming. De inzet moet altijd proportioneel zijn en goed afgewogen worden tegenover andere maatregelen. Daarom hebben VVD en ChristenUnie een amendement ingediend om dit nog beter te verankeren in de wet.

Lees meer...

Voldoende testmogelijkheden cruciaal

Voldoende testmogelijkheden cruciaal

De besmettingen zijn de afgelopen periode fors toegenomen. Daarom was het enorm druk bij de teststraten van de GGD. Het is natuurlijk goed dat mensen met klachten zich laten testen, ook als ze gevaccineerd zijn. Maar dan moet er ook wel voldoende plek zijn. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries vragen gesteld over de testcapaciteit van de GGD, nu, maar ook in de verdere toekomst. Want het is belangrijk om in 2022 snel te kunnen opschalen (en hopelijk afschalen). 

Lees meer...

Coronadebat: er zijn geen gemakkelijke oplossingen

Coronadebat: er zijn geen gemakkelijke oplossingen

Het aantal positieve coronatesten loopt hard op. Er zijn geen gemakkelijke oplossingen. Want alle nieuwe mogelijkheden om het virus aan te kunnen, zijn niet niks. Het zijn ingewikkelde dilemma’s. Het is kiezen tussen twee kwaden. Dat maakt dat de VVD de aangekondigde voorstellen om de QR-code op meer plekken te gebruiken positief bekijkt. Én de VVD snapt ook dat het kabinet een wet gaat voorstellen die het mogelijk maakt om mensen op bepaalde plekken alleen toe te laten wanneer zij gevaccineerd of genezen zijn, ofwel 2G. Want hoe lastig ook, als het de keuze us tussen iedereen beperken of ongevaccineerden iets meer beperken, dan kiest de VVD ervoor om diegenen die zich hebben gevaccineerd, te ontzien. Uiteraard zal de VVD de wetten kritisch bekijken, want het is niet niks, Maar het alternatief, het nog langer en verder beperken van de mensen die hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en onze samenleving hebben genomen, vindt de VVD erger en onredelijker.

Lees meer...

Schriftelijke vragen over boostervaccinaties

De Coronabesmettingen lopen fors op, de zorg staat onder druk en helaas zijn er weer maatregelen nodig. Volgens de VVD is vaccinatie één van de belangrijkste manieren om het coronavirus onder controle te krijgen en weer terug te gaan naar het oude normaal. De VVD is daarom ook groot voorstander van een booster voor de vaccinatie. Recent is aangekondigd dat deze op 19 november a.s. kan starten. D66, PvdA en VVD hebben daarover nog een aantal vragen met name met betrekking tot de mensen die zijn gevaccineerd met Janssen en AstraZeneca vaccin.  

Lees meer...


groetnis-web