• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

BEGROTINGSCOMMISSIE: EC IS TE TOEGEEFLIJK TEGENOVER ITALIË

BEGROTINGSCOMMISSIE: EC IS TE TOEGEEFLIJK TEGENOVER ITALIË

Het jaarverslag van de European Fiscal Board bevat belangrijke kritiekpunten over de Europese Commissie. Zo is de Europese Commissie te toegeeflijk geweest tegenover overtreders van het Stabiliteits- en Groeipact. De VVD is voorstander van het streng toepassing van de Europese begrotingsregels. De Europese Commissie is in de afgelopen jaren te soepel geweest. Europa moet niet weer dezelfde fout maken. Daarom stelt Aukje de Vries schriftelijke vragen aan de minister van Financiën.

Lees meer...

Schriftelijk overleg over plannen voor Waddenbewoners door wijziging nultarief zeeschepen

Schriftelijk overleg over plannen voor Waddenbewoners door wijziging nultarief zeeschepen

Tijdens de behandeling van het Belastingplan vorig jaar heeft Aukje de Vries een motie ingediend waarin de regering wordt opgeroepen om in overleg met de besturen van de Waddeneilanden en de betrokken rederijen te komen tot een plan met concrete maatregelen die rekening houden met de situatie van de eilandbewoners als gevolg van de btw-vrijstelling voor de scheepvaart. De reactie op die motie is nu binnen. Aukje de Vries en Helma Lodders vragen nu met hoeveel de prijzen worden verhoogd en waarom de staatssecretaris niet voornemens is dit het nadeel te compenseren.

Lees meer...

Maak niet weer dezelfde fout, Europa!

Maak niet weer dezelfde fout, Europa!

Lenen voor een nieuwe auto, terwijl het dak lekt en je wasmachine stuk is. Dat kan natuurlijk niet goed gaan. Maar het gebeurt in Italië. Een basisinkomen, de pensioenleeftijd omlaag. Het land geeft cadeautjes weg aan haar inwoners. Aukje de Vries en Europees Parlementslid Caroline Nagtegaal-van Doorn stellen vandaag in het Algemeen Dagblad dat er moet worden ingegrepen. We hebben namelijk eerder gezien hoe dit kan gaan. In Griekenland, waar de realiteit niet onder ogen werd gezien. Toen het daar misging? Toen moesten we met z'n allen de rekening betalen.  De Europese Commissie kan en moet een rode kaart trekken en mag niet meer dezelfde fout maken!

Lees meer...

Algemene Financiële Beschouwingen 2018

Algemene Financiële Beschouwingen 2018

"Er ligt een heel mooie begroting waarmee we investeren in zorg, veiligheid, onderwijs en infrastructuur. De lasten gaan omlaag. Het is een begroting waarmee mensen voelen dat het beter gaat." Dat zei Aukje de Vries tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen 2018. De VVD wil die mooie cijfers combineren met de plicht om Nederland sterker te maken. Daarvoor is het belangrijk te investeren in wat nodig is voor nu en de toekomst, de lasten te verlichten, te blijven werken aan ons vestigingsklimaat en een verantwoord financieel beleid in stand te houden.

Lees meer...

Schriftelijk overleg over het IMF

Schriftelijk overleg over het IMF

In het schriftelijk overleg over het IMF heeft de VVD aandacht gevraagd voor het feit dat Argentinië opnieuw heeft aangeklopt bij het IMF. De fractie wil weten wat hiervan de oorzaak is en in hoeverre het land altijd heeft voldaan aan haar verplichtingen. Daarnaast zijn er meerdere onderwerpen besproken, waaronder de voortgang van het IMF-programma in Oekraïne waarbij de VVD graag wil weten hoe het staat met de corruptiebestrijding. Lees hier verder de volledige inbreng van de VVD.

Lees meer...

Vragen over Italiaanse begroting waarin fors extra wordt uitgegeven

Vragen over Italiaanse begroting waarin fors extra wordt uitgegeven

De Italiaanse regering presenteerde gisteren haar nieuwe begroting met forse extra uitgaven en een oplopend begrotingstekort. Volgens Aukje de Vries is juist het opbouwen van financiële buffers voor mindere tijden door middel van het afbouwen van de staatsschuld van het grootste belang. Dan is de vraag hoe schokproef de Italiaanse publieke financiën zijn. Daarom stelt ze schriftelijke vragen aan de minister van Financiën waarin de VVD erop aandringt om ervoor te zorgen dat Italië zich aan de Europese financiële verplichtingen houdt. 

Lees meer...


groetnis-web