• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Handhaving EU-begrotingsregels moet beter

Handhaving EU-begrotingsregels moet beter

De Raad van State heeft op verzoek van de Tweede Kamer een advies (voorlichting) uitgebracht de Europese Monetaire Unie. De Raad van State constateert onder meer dat de begrotingsregels niet altijd goed nageleefd worden. De VVD is ook van mening dat de EU-begrotingsregels een strikte handhaving vragen. De VVD is er daarnaast voorstander van dat de begrotingsregels eenvoudiger worden en minder ruimte geven voor flexibiliteit. De begrotingsregels zouden ook onafhankelijker beoordeeld moeten worden. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries constateert dat dit in lijn is met het advies van de Raad van State.

Lees meer...

Schriftelijke vragen over gevolgen nieuwe ECB-beleid in relatie tot Italiaanse banken

Schriftelijke vragen over gevolgen nieuwe ECB-beleid in relatie tot Italiaanse banken

Sinds oktober 2019 kunnen banken een gedeelte van hun overtollig kasgeld tegen een nultarief stallen bij de centrale banken. Volgens gegevens van de ECB nam overtollige cash in de eerste week na invoering van het systeem met €50 miljard toe in Italië en is er geld weggevloeid bij banken uit noordelijke landen. Klaarblijkelijk worden door de opzet van het tieringstelsel arbitragemogelijkheden gecreëerd. De VVD wil weten wat de (macro-economische) gevolgen van deze ontwikkeling zijn en wat de risico’s zijn die daaraan verbonden zitten voor de eurozone als geheel, dan wel voor de noordelijke eurolanden en Nederland.

Lees meer...

VVD wil vereenvoudiging btw-regeling kleine ondernemers

VVD wil vereenvoudiging btw-regeling kleine ondernemers

Duitsland lijkt te bewegen op het voorstel voor een Europees depositogarantiestelsel in het kader van de bankenunie. De VVD wil dat er eerst een risicoweging van staatsobligaties en risicoreductie komt. De VVD heeft de minister gevraagd vast te houden aan deze lijn dat er eerst risicoreductie moet zijn. In de EU wordt verder gewerkt aan een nieuwe btw-regeling voor kleine ondernemers. Dit moet leiden tot een vereenvoudiging voor kleine ondernemers. Maar in de uitwerking lijkt dit nog niet het geval. De VVD wil dat dit alsnog gebeurt.

Lees meer...

VVD over MSC Zoe: Geduld raakt op

VVD over MSC Zoe: Geduld raakt op

Begin 2019 heeft het containerschip MSC Zoë 342 containers verloren. Nu, bijna 11 maanden later, zijn de directe opruimkosten nog maar slechts deels vergoed. Het geduld van de VVD raakt op. Eerder gaf de Minister aan in te zetten op snelheid, maar de afhandeling is nog steeds niet naar tevredenheid opgelost. Daarom hebben VVD Kamerleden Aukje de Vries en Remco Dijkstra vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat of de afhandeling uiterlijk eind 2019 kan worden afgerond, en zo niet, welke mogelijkheden de Minister van Infrastructuur en Waterstaat dan heeft om juridische instrumenten in te zetten.

Lees meer...

Schriftelijk overleg EU-begroting 2020

Schriftelijk overleg EU-begroting 2020

Op 15 november aanstaande vindt de zogenaamde Begrotingsraad plaats. Dan onderhandelen de Europese Raad en het Europees Parlement over de EU-begroting voor 2020. De VVD vindt het belangrijk dat de EU-begroting wordt gemoderniseerd en wordt gericht op grote grensoverschrijdende problemen. De VVD heeft nu echter met name vragen gesteld over het feit dat de EU-begroting 2020 gebaseerd is op de aanname dat het Verenigd Koninkrijk meebetaalt aan de begroting. De VVD wil onder meer weten wat het niet betalen van het Verenigd Koninkrijk bij een Brexit heeft op de Nederlandse bijdrage?

Lees meer...

Schriftelijk overleg over EU-begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen

Schriftelijk overleg over EU-begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen

Het is de bedoeling dat er op Europees niveau een nieuwe instrument komt, te weten het Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentie (BICC). Hierover is al lange tijd discussie, omdat Nederland en de VVD niet willen dat het een instrument voor schokabsorptie en stabilisatie wordt. Daar zijn landen zelf verantwoordelijk voor door het op orde brengen en houden van de nationale begroting en de noodzakelijke hervormingen. Inmiddels is er overeenstemming bereikt over enkele onderdelen van het BICC, dat die hervormingen moet gaan stimuleren. Verder is het cruciaal dat het BICC onder het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de Europese Unie komt te vallen. De VVD volgt de totstandkoming op de voet. Daarom is er een apart schriftelijk overleg op verzoek van de VVD.

Lees meer...


groetnis-web