Schrijftelijke vragen over behandelcentrum duikslachtoffers in Goes

De 24-uurshulp aan duikslachtoffers in Zeeland is in gevaar. Er zijn in Nederland maar twee plekken waar duikslachtoffers terecht kunnen: in Amsterdam en in Goes. Maar het centrum in Goes krijgt daar geen geld voor.

Wanneer de locatie in Zeeland noodgedwongen moet sluiten dan moeten duikslachtoffers voortaan uitwijken naar het buitenland, omdat het behandelcentrum in Amsterdam op dit moment niet beschikbaar is. De VVD vindt dat Nederland moet kunnen vertrouwen op goede zorg. Daarom hebben VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Jacqueline van den Hil vragen aan de staatssecretaris van VWS  gesteld over het toegankelijk houden van goede en veilige zorg voor duikslachtoffers.

Schriftelijke vragen van de leden Van den Hil en De Vries (beiden VVD) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn & Sport over het bericht ‘Hulp aan duikslachtoffers in gevaar: behandelcentrum in Goes heeft geld nodig’ in de PZC van 8 september 2021’.

 

1. Bent u bekend met het bericht dat het behandelcentrum voor duikslachtoffers in Goes financieel onder druk staat?
2. Bent u bekend met het feit dat het behandelcentrum in Goes ook zorg levert aan duikers die ingezet worden tijdens marine oefeningen en paraat staan tijdens werkzaamheden aan windmolenparken en waterinfrastructuurprojecten?
3. Vinden er op dit moment gesprekken plaats tussen zorgverzekeraars en het Medisch Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie? Zo ja, hoe verlopen deze gesprekken?
4. Wordt er in deze gesprekken ook ingegaan op het toegankelijk houden van goede en veilige zorg voor duikslachtoffers, patiënten die specialistische mondzorg (ook op het gebied van doorligwonden) nodig hebben, patiënten met koolmonoxidevergiftiging en patiënten met crushletsel, gezien Amsterdam en Goes elkaar vervangen als op één van de locaties onderhoud wordt verricht?
5. Hoe beoordeelt u de positie van het behandelcentrum voor duikslachtoffers in Goes binnen het kader van de Nederlandse zorg voor duikslachtoffers in zijn geheel?
6. Hoe wordt gewaarborgd dat de opgebouwde specialistische kennis, mocht het centrum de deuren moeten sluiten, niet verloren gaat voor de Nederlandse zorgsector, daarbij rekening houdend met het verlenen van specialistische zorg in de regio?
7. Hoe ziet de minister het toekomstbeeld van de zorg voor duikslachtoffers?