Fraudeurs moeten niet worden beloond met een vaccinatiebewijs

 Meerdere GGD-medewerkers worden verdacht van fraude met vaccinatiebewijzen. Deze bedriegers zijn een schande voor al die GGD medewerkers die keihard gewerkt hebben om ons zo snel mogelijk te vaccineren. Het is onbegrijpelijk dat je onze veiligheid zo in gevaar wilt brengen. Die codes gebruiken we namelijk niet voor niets, maar om elkaar veilig te houden en om de ondernemer meer lucht te bieden. Toch worden de QR-codes van de fraudeurs niet ongedaan gemaakt. Een beloning van frauduleus handelen volgens de VVD-fractie. Daarom heeft Aukje de Vries vragen gesteld aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht ‘Fraudeurs houden toch groen vinkje’ (NOS teletekst, 21-09-2021)

1. Bent u bekend met het bericht: ‘Fraudeurs houden toch groen vinkje’? Wat vindt u daar daarvan?

2. Bent u net als de VVD van mening dat dit het belonen is van frauduleus handelen? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u voornemens acties te ondernemen om ervoor te zorgen dat QR-codes die door frauduleus handelen tot stand zijn gekomen ongedaan te maken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke acties gaat u ondernemen te voorkomen dat frauduleus handelen wordt beloond en wanneer kan dit geregeld zijn/worden?

4. Welke gesprekken vinden daar nu over plaats met GGD GHOR en wat zijn daarvan de uitkomsten?

5. Bent u daarnaast voornemens om de app naar Belgisch voorbeeld aan te passen om de fout te corrigeren dat iemand die gevaccineerd is, maar wel besmet is geraakt toch een groen vinkje in de CoronaCheck-app blijft houden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer?