Financieel beheer van BES-eilanden moeten worden verbeterd

De VVD-fractie vindt goed financieel beheer op de BES-eilanden van groot belang, maar helaas is de kwaliteit van het financieel beheer van Bonaire en Sint Eustatius al jarenlang onvoldoende. Het is zorgelijk dat Bonaire en Sint Eustatius de jaarrekeningen te laat gereed hebben en dat er vaak een oordeelsonthouding is van de accountant. Daarom heeft de VVD een aantal kritische vragen over het rapport “Bijzonder uitkeringenaan Caribisch Nederland" gesteld.

De VVD heeft onder meer gevraagd naar concrete stappen en acties om de kwaliteit van financieel beheer snel op orde te brengen. De VVD vindt het daarnaast zorgelijk dat er gebrek aan aandacht is voor de structurele financiële gevolgen van de met bijzondere uitkeringen te realiseren of gerealiseerde verbeteringen zoals onderhoudskosten en wil weten hoe dit in de toekomst opgelost moet worden. De Algemene Rekenkamer geeft aan dat openbare lichamen meer verantwoordelijkheid zouden kunnen krijgen als het gaat om lokale financiën. De VVD vindt dat dit alleen aan de orde kan zijn als de lokale financiën en het financieel beheer op orde zijn. Dat is volgens de leden op dit moment alleen het geval op Saba, en (nog) niet op Bonaire en Sint-Eustatius. De VVD wil weten wat de staatsecretaris daaraan gaat doen.