Schriftelijke vragen over problemen bij geboortezorg

De druk op de zorg is hoog, dit is ook het geval in de geboortezorg. In het eerste halfjaar van dit jaar lag het aantal geboorte zelfs 5,5 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2020. Verschillende gynaecologen en verloskundigen waarschuwen dat zij niet altijd de persoonlijke zorg en ondersteuning kunnen bieden. Dit is zorgwekkend voor aanstaande moeders en vaders. Daarom hebben VVD-leden Aukje de Vries en Jacqueline van den Hil schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wat zijn de oorzaken van de knelpunten in de geboortezorg, maar ook de gevolgen? In hoeverre heeft dit te maken met een personeelstekort en opleidingsmogelijkheden? Of heeft dit echt alleen te maken met de geboortegolf na de corona lockdowns? En natuurlijk is ook gevraagd naar oplossingen. Dat zijn vragen die we graag beantwoord willen hebben. Ook heeft de VVD vragen gesteld over welke regio’s op dit moment hier last van hebben en hoe het overplaatsen naar verschillende regio’s werkt.

 Vragen van Aukje de Vries en Van den Hill (VVD) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het bericht “Druk op de geboortezorg: met moeite bemannen we de bedden” van de NOS[1].

  1. Bent u bekend met het desbetreffende bericht ? Hoe is de situatie op het moment met betrekking tot de geboortezorg in Nederland, en in de verschillende regio’s?
  1. Kan een overzicht gegeven worden in welke regio’s er op dit moment al knelpunten zijn en waar zich op korte termijn knelpunten kunnen gaan voordoen? Daarbij een onderscheid makend tussen ‘gewoon’ en IC-capaciteit voor pasgeborenen?
  1. Wat zijn de oorzaken van de knelpunten in de geboortezorg? In hoeverre heeft dit te maken met een personeelstekort? En in hoeverre heeft dit te maken met een geboortegolf?
  1. Wat zijn de gevolgen van de problematiek in de geboortezorg voor aanstaande ouders? Wat zijn de afstanden die aanstaande ouders nu soms moeten overbruggen als ze naar een andere locatie worden verwezen en welke risico’s kunnen hierdoor ontstaan?
  1. Wat zijn de maximale afstanden die de minister acceptabel vindt een alternatieve locatie als gevolg van tekorten in regio’s? Wederom ‘gewoon’ en voor IC-capaciteit?
  1. Wat zijn de afspraken over samenwerking en “herplaatsen” als er in een regio een tekort is, zowel ‘gewoon’ als voor IC? Welke afspraken zijn er met België en Duitsland als het gaat om de IC-capaciteit voor pasgeborenen, mocht dat in Nederland onverhoopt een knelpunt zijn/worden?
  1. Hoe kunnen op korte termijn de problemen en knelpunten in de geboortezorg nu en de komende tijd (zowel ‘gewoon’ als qua IC) snel opgelost worden? Welke acties onderneemt de minister daartoe?
  1. En kunnen deze vragen ruim voor het commissiedebat arbeidsmarkt in de zorg worden beantwoord?

 

[1] https://nos.nl/l/2399640