Voorstellen mijnbouw Groningen

Tijdens een debat in de Tweede Kamer heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries een aantal moties (mede) ingediend. Er is een groep Groningers met aardbevings-schade, die eerder met de NAM een deal heeft gesloten waarvan ook waardedaling van hun woning onderdeel was. Deze groep kan geen beroep doen op de nieuwe, generieke regeling. Ook niet als deze veel gunstiger zou uit kunnen vallen voor hen. Deze situatie is slecht uitlegbaar. De regeling van de NAM was rechtmatig, maar de vraag was of er recht is gedaan, het rechtvaardig is/voelt is en er ruimhartig is vergoed. Het verschil is zo’n 25 miljoen euro. Daarom is daarvoor een motie ingediend. Ten tweede een motie om voldoende wisselwoningen beschikbaar te krijgen voor mensen waarvan de woning wordt versterkt. Ten derde een motie over het budget voor verduurzamen van de woningen van Groningers.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z17125&did=2021D36831

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z16663&did=2021D35842 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2021Z16666&did=2021D35846