Schriftelijke vragen over testlocaties buiten de Randstad

Het Coronatoegangsbewijs is noodzakelijk voor de culturele sector, de evenementensector en de horeca. Een Coronatoegangsbewijs krijg door een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs. Het testen voor toegang is nu gratis. Over het hele land zijn er testlocaties voor testen voor toegang. Eerder heeft de Tweede Kamer uitgesproken dat nu een Coronatoegangsbewijs verplicht is, het belangrijk is dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid in het hele land van testlocaties belangrijk is. Er zijn diverse signalen uit Fryslân, Drenthe, Achterhoek en Zeeland dat er geen testlocaties dichtbij zijn.  Daarom hebben de Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Jan Paternotte (D66) schriftelijke vragen gesteld over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de coronatestcapaciteit in gebieden buiten de randstad. 

 Schriftelijke vragen van de leden Paternotte (D66) en Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de beschikbaarheid van testcapaciteit buiten de randstad.

vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de berichten ‘Borculo is de enige locatie voor Testen voor Toegang’ (De Gelderlander, woensdag 13 oktober), ‘Drenten moeten relatief ver rijden bij nieuw systeem testen voor toegang’ (RTV Drenthe, maandag 11 oktober)[1] , ‘XL-coronateststraat Stad sluit na drie weken, heeft minstens 600.000 euro gekost’[2] (RTV Noord, woensdag 6 oktober), ‘Testlocatie in Dokkum amper tien dagen na opening weer dicht’ (RTV Noardeast-Fryslân, maandag 11 oktober)[3] en ‘Testen voor toegang? Voorlopig niet mogelijk in grote delen van Zeeland’ (PZC, maandag 11 oktober) [4]

vraag 2

Bent u bekend met de signalen van de Waddeneilanden, onder meer Texel, Terschelling en Ameland, over vergelijkbare problemen met testlocaties voor Testen voor Toegang?

vraag 3

Wat vindt u van de ontstane situatie?

vraag 4

Deelt u de mening van de vragenstellers dat, zeker als de coronatoegangsbewijzen verplicht zijn in sectoren zoals de horeca, het van belang is dat alle Nederlanders binnen redelijke reistijd toegang hebben tot een toegangstest? Zo nee, waarom niet?

vraag 5

Klopt het dat onder andere middelgrote steden als Doetinchem, Winterswijk, Terneuzen en Dokkum momenteel geen testlocatie binnen 30 minuten per auto kennen, zoals de eerder genoemde berichten aangeven? Voor hoeveel Nederlanders geldt momenteel dat er niet binnen 30 minuten per auto een testlocatie bereikt kan worden?

vraag 6

Kunt u aangeven hoe de motie Paternotte/Aukje de Vries inzake bereikbaarheidsnormen voor testlocaties [Kamerstuk 35 807 nr 36] vertaald is in het beleid ten aanzien van testlocaties? In welke regio’s en gebieden wordt momenteel niet voldaan aan deze bereikbaarheidsnormen?

vraag 7

Kunt u aangeven waarom, terwijl de inzet van het coronatoegangsbewijs voor toegang juist fors is uitgebreid, grote testlocaties in Fryslân, Groningen, Zeeland en de Achterhoek gesloten worden?

vraag 8

Kunt u aangeven wat het nieuwe systeem van ‘pay-per-test’ van de Stichting Open Nederland voor effect heeft op de bereikbaarheid van testlocaties? Hoe beoordeelt u dit systeem?

vraag 9

Bent u bereid in overleg met de VNG te inventariseren in welke gemeenten momenteel geen testlocatie binnen 30 minuten reizen per auto of 60 minuten reizen per Openbaar Vervoer bereikbaar is, en de uitkomsten hiervan binnen twee weken te delen met de Kamer? Zo nee, waarom niet?

vraag 10

Gaat u stappen zetten om ook de bereikbaarheid van testlocaties buiten de Randstad te verbeteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke? Wanneer kan er vrijwel overal getest worden binnen 30 minuten reizen per auto, zoals is afgesproken? En bent u bereid om de Tweede Kamer hierover binnen twee weken, net als bij vraag negen, te informeren?

vraag 11

Welke lessen trekt u uit de huidige situatie voor de toekomst en voor een toekomstige aanbesteding?

vraag 12

Bent u bereid om huisartsen - die kunnen testen en dat incidenteel ook zouden willen doen om bereikbaarheid van toegangstesten te vergroten - in de gelegenheid te stellen om op basis van die tests een QR-code te laten genereren? Zo nee, kunt u dit toelichten?

 

[1] https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/174367/Drenten-moeten-relatief-ver-rijden-bij-nieuw-systeem-Testen-voor-Toegang

[2] https://www.rtvnoord.nl/nieuws/858019/xl-coronateststraat-stad-sluit-na-drie-weken-heeft-minstens-600000-euro-gekost

[3] https://www.rtvnof.nl/testlocatie-in-dokkum-amper-tien-dagen-na-opening-weer-dicht/543464/

[4] https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/testen-voor-toegang-voorlopig-niet-mogelijk-in-grote-delen-van-zeeland~af3fa87l