Schriftelijke vragen over asielzoekers die coronatest weigeren om uitzetting te voorkomen

Uitgeprocedeerde asielzoekers weigeren regelmatig om een coronatest om uitzetting te voorkomen. De VVD vindt dat dit niet kan. Daarom hebben de VVD Tweede Kamerleden Peter Valstar en Aukje de Vries schriftelijke vragen gesteld, want het is frustrerend dat dit mogelijk is. De Kamerleden willen weten om hoeveel asielzoekers het gaat en om welke landen het gaat die een coronatest verplicht stellen. De VVD wil ook weten of het in quarantaine plaatsen om een gezondheidsverklaring af te geven een alternatief is, dan wel of het mogelijk is een coronatest te verplichten. 

Vragen van de leden Valstar en De Vries (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Weigermigranten buiten corona uit: ’Dit blijft een grote frustratie’» en «GGD’s mogen binnenkort vaccinatiebewijzen afgeven aan mensen zonder BSN-nummer»

1: Bent u bekend met de berichten “‘Weigermigranten buiten corona uit: ’Dit blijft een grote frustratie’”[1] en “GGD’s mogen binnenkort vaccinatiebewijzen afgeven aan mensen zonder BSN-nummer”[2]?

2: Worden alle asielzoekers bij binnenkomst in Ter Apel getest? Zo nee, wat gebeurt er met diegene die niet getest worden en hoe vaak komt dit voor?

3: Hoeveel procent van de in AZC’s verblijvende asielzoekers zijn momenteel gevaccineerd?

4: Op welke wijze wordt er nu geregistreerd of ongedocumenteerden gevaccineerd zijn?

5: Hoe vaak zijn er in de afgelopen 1,5 jaar brandhaarden van coronabesmetting geweest in AZC’s? Om hoeveel besmettingen ging het?

6: Klopt het dat GGD’s binnenkort aan ongedocumenteerden een coronatoegangbewijs mogen verstrekken wanneer zij volledig gevaccineerd zijn of hersteld zijn van een besmetting? Zo ja, waarom en wat zijn de mogelijke implicaties?

7: Zijn er voorzieningen in het asielzoekerscentrum waarbij een coronatoegangsbewijs wordt gebruikt en gecontroleerd? Zo nee, welke mogelijkheden ziet u om dit wel in te zetten om besmetting tegen te gaan?

8: Hoeveel asielzoekers konden niet worden uitgezet omdat zij een coronatest weigerden?

9: Naar welke landen zouden deze groep uitgeprocedeerde asielzoekers hoofdzakelijk worden uitgezet? Onder welke voorwaarden met betrekking tot Corona accepteren deze landen al dan niet terugkeer van hun onderdanen?

10: Is het mogelijk uitgeprocedeerden asielzoekers voor terugkeer in quarantaine te plaatsen om een gezondheidsverklaring te kunnen afgeven en hen zo toch te laten terugkeren? Zo ja, hoe vaak is dit toegepast? Zo nee, waarom niet? Zo nee, welke mogelijkheden ziet u anders om ervoor te zorgen dat uitgeprocedeerde asielzoekers een coronatest niet kunnen misbruiken?

11: In hoeverre is het mogelijk om een uitgeprocedeerde asielzoeker te verplichten om een coronatest af te nemen en de uitzetting niet meer te kunnen frustreren door een weigering, want we vragen van Nederlanders in een aantal gevallen ook gewoon een vaccinatie of test in relatie tot het coronatoegangsbewijs?

 

[1] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1810645188/weigermigranten-buiten-corona-uit-dit-blijft-een-grote-frustratie

[2] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ggd-s-mogen-binnenkort-vaccinatiebewijzen-afgeven-aan-mensen-zonder-bsn-nummer~b78df3a9/