Goedkeuringswet derde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Afgelopen maandag was er een wetgevingsoverleg over de goedkeuring van de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Deze tijdelijke wet maakt het mogelijk om extra maatregelen te nemen voor het bestrijden van de covid-19 pandemie. De wet geldt telkens voor 3 maanden en moet dan afhankelijk van de epidemiologische situatie al dan niet worden verlengd. De VVD steunt de goedkeuringswet en de verlenging omdat het helaas nog steeds noodzakelijk is dat wij maatregelen nemen. Wat de VVD betreft moeten we maatregelen niet langer dan absoluut noodzakelijk nemen. Dat geldt wat de VVD betreft ook voor deze wet, maar helaas is het nog steeds noodzakelijk. Daarbij wil de VVD altijd kiezen voor de minst ingrijpende maatregel.

Spreektekst Aukje de Vries:

 

Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan de minister en de ambtelijke organisatie voor de beantwoording van de schriftelijke vragen in de ronde voorafgaand aan dit wetgevingsoverleg. Dat heeft het overgrote deel van de vragen beantwoord die wij als VVD-fractie hadden. Wij zullen de goedkeuringswet steunen. Ik wil er nog wel even op wijzen dat dit natuurlijk de goedkeuringswet voor de verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen is vanaf 1 september tot en met 1 december. Wij naderen nu 1 december alweer met rasse schreden, dus ik ben benieuwd of de minister aan kan geven wanneer er gesproken gaat en kan worden over een eventuele noodzakelijke andere verlenging.

Wij zullen deze goedkeuringswet steunen omdat het helaas nog steeds noodzakelijk is dat wij maatregelen nemen. Wat ons betreft -- een aantal collega's van mij heeft daar ook al over gesproken -- moeten we die maatregelen niet langer dan noodzakelijk nemen. Dat geldt wat mij betreft ook voor deze wet, maar helaas is het nog steeds noodzakelijk. Wat ons betreft moeten we ook altijd kiezen voor de minst ingrijpende maatregel. Ik ben benieuwd of de minister daarop kan reflecteren.

Dan nog over de toekomst. Ik ben het met een aantal sprekers eens dat

deze wet een tijdelijke is en dat het altijd iets is waarvan je denkt: wat moeizaam. Even afgezien van deze coronapandemie: we krijgen in de toekomst misschien nog wel meer pandemieën. Ik vind dat we daar gewoon een goede juridische basis voor moeten hebben. Ik doel op een gereedschapskist waaruit we kunnen putten om heel snel maatregelen in te kunnen zetten en een landelijke of regionale uitbraak de kop in te kunnen drukken. Ik ben ook benieuwd of in die pandemische paraatheid -- de minister gaat daar eind dit jaar naar kijken en komt met een voorstel -- dan ook een concreet voorstel voor de toekomst zit.

Voorzitter. Dan nog een paar kleine vragen, allereerst over regionale maatregelen. Daar hebben we het laatste coronadebat ook al over gesproken. Ik ben benieuwd -- dit is namelijk een gereedschapskist voor alle maatregelen, die we nu niet allemaal inzetten -- welke maatregelen eventueel geschikt zijn om wel op een goede manier in te kunnen zetten, ook op regionaal niveau. Wordt daar al over gesproken met de verschillende burgemeesters in het Veiligheidsberaad?

Dan een laatste vraag. In de beantwoording op de vragen geeft de minister aan dat hij het wetsvoorstel over het sluiten van openbare en publieke plaatsen on hold zet, omdat er ook andere maatregelen zijn die genomen zouden kunnen worden mocht er ergens een brandhaard zijn. Dan kan een locatie gesloten worden. Ik ben benieuwd welke dat dan zijn, want dat wordt niet toegelicht in de beantwoording van de schriftelijke vragen.

Dat was het wat mij betreft, voorzitter. Dank u.