Afscheid en installatie

He verkiezingsreces is weer afgelopen. Een aantal weken een mooie campagne gedraaid met landelijke debatten, maar ook veel in de regio natuurlijk. De VVD kreeg op 15 maart het vertrouwen van heel veel kiezers, maar liefst 33 zetels. Het was wel een beetje een vreemd week. Een week vol met afscheid, maar ook de installatie van de nieuwe Tweede Kamer, en nog geen debatten deze week.

De week begint met op maandag met een afscheidsborrel van de VVD-fractiecommissie IenM/W&R en het afscheidsdinet van de 20e VVD-fractie. Op dinsdag volgt dan ook nog het afscheidsetentje van de vertrekkende financiënwoordvoerders in de Tweede Kamer: Farshad Bashir (SP), Arnold Merkies (SP), Ed Groot (PvdA), Roland van Vliet (groep Van Vliet) en Helma Neppérus (VVD). Mooi hoe je ondanks de grote verschillen toch altijd goed samen kan werken in de vaste Kamercommissie Financiën.

Op dinsdag worden ook de voorkeursstemmen per kandidaat bekend. Ik heb in totaal maar liefst 5.795 voorkeursstemmen! Daar ben ik natuurlijk heel erg blij mee. Dat is ook dankzij de inzet van alle VVD-vrijwilligers in de campagne!

Op woensdag volgt het afscheid van de vertrekkende Kamerleden in de plenaire zaal. Met voor iedereen mooie woorden van de Kamervoorzitter Khadija Arib. Er vertrekken maar liefst 71 van de 150 Kamerleden. Dus het is een lange zit. Er vertrekt dus ook weer heel veel ervaring. Een aantal Kamerleden krijgen ook nog een lintje, waaronder de VVD Kamerleden Betty de Boer en Brigitte van den Burg. Dat blijft toch ook altijd speciaal.

Op donderdag is de installatie van de nieuwe Tweede Kamer, ook weer 71 nieuwe Kamerleden, waarvan 11 nieuwe VVD-collega’s. De voorlopige portefeuilleverdeling bij de VVD wordt ook bekend. De zittende Kamerleden houden hun oude portefeuille, de vrijvallende portefeuilles worden verdeeld over de nieuwe VVD Kamerleden. Ik houd dus voorlopig: belastingen, financiële sector, staatsdeelnemingen, rijksuitgaven, mededinging, consumentenzaken en Wadden.

De week ontspannen op het terras in een lentezonnetje afsluiten met een JOVD borrel, napraten over de campagne en de verkiezingen.

Weduwe Joustra, handhavingsbeleid, Terschelling en Vlieland

De laatste week voor het verkiezingsreces is zoals verwacht hectisch. Van start op maandag met een werkbezoek aan Weduwe Joustra, een mooi Fries familiebedrijf in Sneek. Samen met de fractie van de VVD Súdwest Fryslân. Natuurlijk gesproken over de ontwikkelingen rondom het bedrijf in de afgelopen tijd en accijnzen. Mooi om ook te horen over het ondernemerschap in opeenvolgende generaties en de passie voor het product. Daarna door naar Utrecht voor een verkiezingsdebat voor studenten in Utrecht over de financiële sector en duurzaamheid. In debat met Henk Nijboer (PvdA), Wouter Koolmees (D66), Eric Smaling (SP) en Bart Snels (GL) over o.a. financiering, kredietverlening, innovatie, FinTech, nieuwe technologie.

Op dinsdag natuurlijk gewoon fractie, en aansluitend een petitie-aanbieding om de fiscale scholingsaftrek te behouden, samen met VVD-collega Daniël van der Ree. Op dinsdag ook een schriftelijk overleg over tegengaan terrorismefinanciering als vervolg op het eerder georganiseerde rondetafelgesprek van de VVD.

Op woensdag een algemeen overleg handhavingsbeleid. De handhaving van de Belastingdienst moet effectief en efficiënt zijn, zodat iedereen gewoon netjes zijn belasting betaalt. De Belastingdienst moet daarbij niet blijven steken in de 20e eeuw. De VVD wil een handhavingsbeleid dat risico-georiënteerd is, dat kijkt naar data en analyses om patronen en dus fraude op te sporen. De pakkans wordt daardoor groter dan wanneer je maar lukraak boekenonderzoeken doet. Kan de Belastingdienst dan zonder fysieke boekenonderzoeken? Nee, dat niet, het is altijd een mix van instrumenten om de pakkans en de belastingmoraal hoog te houden.

Op donderdag 2x een kort debatje, een VAO handhavingsbeleid en een VSO country by country reporting, en daarnaast ook nog eens 2x stemmen. Al met al wordt het toch nog laat op donderdagavond. Dus pas op vrijdag terug naar Fryslân, waar ik en mijn VVD-collega Betty de Boer direct op de boot naar Terschelling stappen voor een werkbezoek in het kader van de VVD campagne. Op zaterdagochtend met de watertaxi door naar Vlieland. Op beide eilanden in gesprek met eilanders en ondernemers. Onder andere gesproken over horeca, recreatie/toerisme, preventiebeleid, flexwet, huisvesting, bereikbaarheid, vervoer en regelgeving ondernemers. Goede input om mee aan de slag te gaan de komende tijd.

 

Elsevier Belastingdebat, doorrekening CPB, Vliegbasis en Bakkie Doen

Deze week vooral veel voorbereiding voor de campagne. Op donderdag verschijnt allereerst de doorrekening van de het Centraal Plan Bureau (CPB) van de verkiezingsprogramma’s. VVD komt er goed uit, we zetten in op werkenden, middeninkomens en gezinnen en met 245.000 banen is de VVD banenkampioen. Omdat ik ’s avonds een verkiezingsdebat heb, moet ik natuurlijk alle cijfers doorspitten. Donderdagavond heb ik namelijk het Elsevier Belastingdebat in de Nieuwe Kerk in Den Haag. In debat met Henk Nijboer (Pvda), Pieter Omtzigt (CDA), Renske Leijten (SP), Rick Grashof (GL), Martin van Rooijen (50Plus) en Carola Schouten (CU). Ik ging in debat over de volgende stellingen:

  • Werken moet meer gaan lonen: ja
  • Hypotheekrenteaftrek moet snel verder worden afgebouwd: nee
  • Nederland moet vermogende mensen zwaarder belasten: nee

Op vrijdag eerst een portretje opnemen met Jan de Vries voor lokale omroep Leo. Natuurlijk op bedrijventerrein Leeuwarden-West. Benieuwd naar het eindresultaat dat begin maart wordt uitgezonden. Daarna snel door voor een werkbezoek aan de vliegbasis Leeuwarden met het VVD thematisch netwerk defensie. De vliegbasis is belangrijk voor onze veiligheid, maar ook voor de banen in Leeuwarden (meer dan 900 en daarnaast nog toeleveranciers en aannemers). Enthousiast verhaal over de ontwikkelingen met betrekking tot de reaper (onbemand vliegtuig). Maar ook over de noodzaak van extra investeringen in defensie. VVD trekt in het verkiezingsprogramma 1 miljard euro extra uit voor defensie.

Op zaterdag op pad met de Bakkie Doen truck van de VVD naar Franeker en Leeuwarden. Samen met Harry Bevers, Dennis Wiersma en allemaal enthousiaste VVD’ers in gesprek over Nederland, Fryslân en jouw stad/buurt.  Leuk, de campagne is van start!

 

De Voorbeschouwing, dagje meelopen, belastingdienst en ondernemersevent.

Dit keer begint de week al op zondag met De Voorbeschouwing. De Voorbeschouwing is een periodiek, actueel en informatief, maar ook luchtig discussieforum. Samen met Christa Oosterbaan (PvdA) en Antje Diertens (D66) in gesprek over onszelf, de politiek, de Tweede Kamer en onze politieke keuzes. En in Heerenveen is natuurlijk ook één van de onderwerpen de (top)sport. De VVD wil investeren in topsport. Daarom is er vanaf 2017 al ruim 10 miljoen euro per jaar extra beschikbaar voor de topsport (talent- en topsportprogramma's, voorzieningen voor topsporters en coaches, paralympische topsport- en talentprogramma). De VVD wil verder een sportakkkoord. De overheid moet in samenwerking met de sportbonden, het onderwijs, en maatschappelijke partners investeren in een sportakkoord, zodat we onze sport organisatorisch en financieel toekomstbestendig maken.

Op dinsdag loopt journalist Saskia van Westhreenen een dag met me voor een artikel in de Sneon & Snein bijlage van de Leeuwarder Courant. Ze is onder andere bij de petitie-aanbieding voor het Bildts als taal. En later op de middag ook de rondetafel terrorismefinanciering. In gesprek met onder andere wetenschappers, AIVD, MIVD, FIU, DNB en NVB.

In de Tweede Kamer werd op donderdag het debat gevoerd over de Belastingdienst naar aanleiding van een Tv-uitzending van Zembla. Je wilt dat jouw gegevens veilig zijn bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft veel gegevens met vertrouwelijke, privé en ook bedrijfsgevoelig informatie. Als blijkt dat de beveiliging hiervan niet geborgd is of er informatie is gelekt, staat het vertrouwen van de Belastingdienst op het spel. Het is normaal dat mensen én bedrijven ervan kunnen uitgaan dat hun gegevens veilig zijn bij de overheid en dus ook bij de Belastingdienst. Dat er ook goed wordt gelet op de privacy.

De vragen die bij belastingbetalers opkomen na de Tv-uitzending snap ik heel goed. Want je wilt niet dat er onduidelijkheid is over wat er met je privé-gegevens gebeurt. In de uitzending zaten zware aantijgingen. De staatssecretaris constateert dan ook volledig terecht dat deze signalen zeer serieus genomen moeten worden.

Op zaterdag ben ik spreker bij Ondernemers Event tijdens de VVD Noord Holland-dag gesproken over financiële innovatie, mijn FinTech actieplan en alternatieve financiering voor ons MKB. Dit keer samen met Cora van Nieuwenhuizen, lid van het Europees Parlement voor de VVD, die ook actief bezig is met FinTech. Het Ondernemers Event werd georganiseerd in samenwerking met het VVD thematisch netwerk Financiën.

 

Petitie private equity, Belastingdienst, Fryske krite en Noordelijk Overleg

Op dinsdag tussen 13.30 en 14.00 uur is er de mogelijkheid om petitie aan te bieden aan de Tweede Kamer. Bij de vaste Kamercommissie Financiën gebeurt dat niet heel vaak, maar deze week biedt de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), waarin bedrijven op het terrein van private equity en venture capital zijn verenig, een petitie aan over zelfregulering, transparantie en communicatie in private equity. Privat equity is belangrijke financieringsbron voor Nederlandse bedrijven en dus voor banen. 

Deze week vooral veel aandacht voor de Belastingdienst. Allereerst op dinsdag een hoorzitting met de commissie die onderzoek deed naar de Belastingdienst en op woensdagavond is er nog een Zembla-uitzending over de Belastingdienst. En dan op donderdag een pittig debat van half 10 tot uiteindelijk maar liefst kwart over 5. Na een gedegen onderzoek ligt er een stevig rapport van de Commissie Joustra/Borstlap en er staan onomwonden conclusies in. Het geeft een inkijk in de besluitvorming binnen de Belastingdienst. Het was natuurlijk al duidelijk dat de Belastingdienst, als ik het eufemistisch zeg, voor grote uitdagingen stond. Het rapport versterkt en verscherpt het beeld. Zo is er onvoldoende tegenspraak en een cultuur van non-interventie vanuit het ministerie richting de Belastingdienst. Er is de neiging tot autonomie. Er is een ingesloten informaliteit. Er is een grote afstand van de top tot de werkvloer, de medewerkers zijn weinig betrokken bij de investeringsagenda.Eerder heeft de staatssecretaris al een fors pakket aan maatregelen aangekondigd, onder andere versterken controlfunctie en rol SG, Belastingdienst versneld direct onder ministerie hangen, BD onder curatele stellen. Het is goed dat door de commissie is gekeken wat er nodig is bij de Belastingdienst. De aanbevelingen van de commissie voor de belastingdienst en het departement zijn duidelijk en moeten worden overgenomen en snel worden geïmplementeerd. Waar heeft de Belastingdienst volgens de staatssecretaris nu het meeste baat bij? De VVD vindt het goed dat de bewindspersonen ook naar zichzelf kijken. Dat heeft de staatssecretaris in het vorige debat ook al gedaan, en aangegeven dat hij er meer bovenop op had moeten zitten en kritischer had moeten doorvragen. En dat is volstrekt terecht en wordt bevestigd door het rapport.

Op woensdagavond is de Fryske Krite Den Haag (rjucht en sljucht) op bezoek in de Tweede Kamer. Met de “Friezen om útens”en samen met collega-Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA), Carla Dik – Faber (CU) en Jacques Monasch in gesprek over de Tweede Kamerverkiezingen en wat de partijen in petto hebben voor Fryslân. Ik heb onder meer gesproken over extra investeringen in defensie in relatie tot de Vliegbasis Leeuwarden, extra geld voor infrastructuur en lagere lasten zodat iedereen kan gaan voelen dat het in Nederland beter gaat. En natuurlijk het belang van een goede vertegenwoordiging in de Tweede Kamer vanuit Fryslân.

Op vrijdag is het reguliere overleg Noordelijke Kamerleden, VNO NCW Noord en Noordelijke EZ gedeputeerden met Betty de Boer, Erik Ziengs, Arno Rutte en Lutz Jacobi. Onder andere gesproken over waterstofeconomie, aardbevingen Groningen, energie-agenda, sluis Kornwerderzand, vaargeul Ameland.