FinTech, Vrouwennetwerk, EU belastingen, gele kaart en Douane

Op dinsdagavond is het Thematisch Netwerk Financiën, dit keer over het onderwerp FinTech. Een onderwerp waarvoor ik extra belangstelling heb, want afgelopen jaar presenteerde ik een VVD-actieplan FinTech. Het werd een nuttige discussie, met veel ervaring uit de praktijk, en ook de EU-component, omdat de medewerker van Cora van Nieuwenhuizen ook aanwezig was.

De rest van de week onder andere gesprekken met de Netherlands British Chamber of Commerce, onder over belastingen, een technische briefing van de Algemene Rekenkamer over hun rapport over de handhaving bij de Belastingdienst en met de KVNR (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders), ook weer over belastingen.

Naast een Seniorennetwerk, waar vorige week een gesprek mee was, heeft de VVD ook een Vrouwennetwerk. Dit keer werd er een bijeenkomst georganiseerd om de vrouwelijke kandidaat Kamerleden zich te laten presenteren. Allemaal enthousiaste vrouwelijke kandidaten, die gaan voor een mooi een resultaat voor de VVD in maart 2017.

Op donderdag een algemeen overleg over plannen van de Europese Commissie over belastingen. De VVD wil dat Nederland zelf de baas blijft over de vennootschapsbelasting. Daarom is de VVD tegen deze voorstellen, die bevoegdheden overdragen aan de EU. En de VVD wil geen Nederlandse banen op het spel zetten. Met het voorstel hybride mismatches derde landen worden direct ruim 77.000 banen bij Amerikaanse bedrijven in Nederland geraakt. Dat wil de VVD niet. Op initiatief van de VVD heeft Tweede Kamer zich daarna direct uitgesproken tegen een Europese bedrijvenbelasting. Een meerderheid stemde gisteren mee met de VVD-motie die een ‘gele kaart’ trekt tegen dit voorstel uit Europa. Nederland moet de baas blijven over de vennootschapsbelasting en dit Europese voorstel Nederland economische groei, banen en belastingheffing kost. Een mooi resultaat.

Op vrijdag een informatief werkbezoek aan Douane in haven Rotterdam samen met VVD-collega Barbara Visser. Uitgebreid gesproken over het werk van de Douane, de handhaving en aanpak drugssmokkel. En ook een bezoek ter plekke aan de ECT containerterminal en scanstraat van de Douane voor containers. Aansluitend door naar de diploma-uitreiking van mijn voorlichter Femina Dolfsma, die cum laude is geslaagd voor haar studie corporate communication aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Petitie Kornwerderzand, AM-diner, Seniorennetwerk en Marumoverleg

In de Tweede Kamer is er op dinsdag voor het mondeling vragenuurtje de mogelijkheid om petities aan te bieden aan de Tweede Kamer. Dinsdag is er een petitie-aanbieding voor de sluis Kornwerderzand door het bedrijfsleven en de dorpsbelangen. De sluizen bij Kornwerderzand op de Afsluitdijk hebben nu een beperkte afmeting, waardoor sommige schepen de sluis niet kunnen passeren.  De regio en het bedrijfsleven willen de sluis graag vergroten. Het project is een goede stimulans voor de regionale economie en zorgt dus ook voor extra werkgelegenheid in de regio. Volgende week maandag is het algemeen overleg MIRT over alle infrastructuurprojecten, daar zal het project zeker aan de orde komen. Op dinsdagavond naar Utrecht voor het AM-diner met verzekeraars, financieel adviseurs, etc. Goed om in gesprek te gaan met de sector.

De VVD heeft ook een seniorennetwerk met de actieve voorzitter Monique Boskma uit Leeuwarden. Op donderdag is er een bijeenkomst met alle woordvoerder op de voor senioren interessante onderwerpen. En daar horen bij de VVD ook de belastingen bij. Al met al een levendige discussie over onder meer de vermogensrendementsheffing. De rest van de week weer zeer diverse afspraken met de staatsdeelnemingen KLM en BNG, met Europe Container Terminals (ECT), de Rabobank en de Vereniging Vloeibaar gas.

Op vrijdag naar het Marumoverleg, dat is een traditie binnen de VVD. Het is een overleg van VVD’ers in Fryslân, Groningen en Drenthe, met name de provinciale Statenfracties, maar ook de Noordelijke Kamerleden en leden Europees Parlement. Op de bijeenkomst worden alle dossiers besproken die landelijk spelen voor het Noorden, maar er vindt ook onderling afstemming plaats over projecten en ontwikkelingen in het Noorden.

Alle politieke partijen hebben zogenaamde partijwatchers. Mensen die andere politieke partijen volgen. Ik ben samen met 3 andere collega’s partijwatcher voor de PvdA. Partijwatchers bezoeken de partijcongressen, maar zoals bij de PvdA ook de politieke ledenraden. Dit keer wordt de politieke ledenraad afgesloten met een debat tussen de kandidaat-lijsttrekkers Samsom en Asscher

Heel veel Belastingplan en VVD-congres

Centraal staat deze week het Belastingplan 2017. Na 2 dagen wetgevingsoverleg in de voorgaande weken, op dinsdag en woensdag nog een plenair debat. En op donderdag dan eindelijk na vele uren vergaderen op donderdag de stemmingen. Dit jaar kon gelukkig ook alweer iets aan lastenverlichting gedaan worden, 5 miljard euro vooral voor de werkenden. Maar nog niet iedereen voelt dat het beter gaat. En daarom is er volgend jaar terecht een fors pakket met koopkrachtverbeteringen.

Het is mooi dat mijn drie amendementen zijn aangenomen: geen verhoging afvalstoffenbelasting, geen verhoging energiebelasting en stimuleren uitbetalen in werknemersopties door innovatieve startups. Ook mijn motie om de evaluatie van de werkkostenregeling te vervroegen is aangenomen. Het MKB vindt die regeling namelijk niet eenvoudiger geworden en dat was wel de bedoeling.

Werknemersopties bij innovatieve startups worden straks fiscaal gestimuleerd. Een VVD-amendement om dit per 1 januari 2018 te regelen is door de Tweede Kamer aangenomen. We hebben innoverende uitdagende ondernemers nodig in Nederland. Zij kunnen doorgroeien, zorgen voor innovatie en zorgen voor werkgelegenheid. Ik vind het daarom belangrijk dat we oog voor hen hebben voor een gunstig investerings- en vestigingsklimaat. Het voorstel sluit goed aan bij het ook al in het Belastingplan opgenomen voorstel om de gebruikelijk loon regeling te versoepelen. De concurrentie tussen landen voor een goed startupklimaat is groot. Startups kiezen strategisch waar zij zich vestigen. Nederland moet daarin een koplopersrol ambiëren.

Vorige week heeft het Kabinet gelukkig al besloten om de fiscale aftrek monumenten en scholing niet te schrappen. Je moet geen oude schoenen weggooien als je nog geen nieuwe hebt, zei ik eerder al. Daarom ben ik erg blij met dit besluit. De VVD was in de debatten over het schrappen van de fiscale aftrek voor onderhoud monumenten en voor scholing zeer kritisch. De VVD ondersteunt dan ook het verzoek van het Kabinet aan de Tweede Kamer om het wetsvoorstel aan te houden, dan ook van harte. Het is wel jammer dat de volledige bezuiniging niet is gedekt. Want die hangt nu nog als een zwaard van Damocles boven de vervolgdiscussie. Dit zorgt voor onzekerheid bij mensen die van de regeling gebruik maken. Voor de toekomst zal de VVD eventuele nieuwe voorstellen weer integraal bekijken en afwegen. Dat wil zeggen weer kijken naar wel of geen fiscale regeling, naar een nieuw voorgestelde regeling en de gevolgen daarvan en naar de bezuiniging, die vanaf 2018 nog steeds in de boeken staat.

Op zaterdag is het VVD-congres in Noordwijkerhout over het verkiezingsprogramma van de VVD. Eerst worden in workshop een groot aantal amendementen op het verkiezingsprogramma besproken en bediscussieerd door de leden. Een deel van de amendementen gaat naar het plenaire gedeelte van de algemene ledenvergadering. Er wordt uiteindelijk een mooi en duidelijk VVD-programma vastgesteld om Nederland stap voor stap nog beter te maken.

Belastingplan , fiscale aftrek monumenten en scholing niet geschrapt, online meetup en plek 18!

Het tweede deel van het wetgevingsoverleg over het Belastingplan begint met de beantwoorden van de bewindspersonen. Bij het onderdeel over de monumenten en scholing is natuurlijk ook OCW-minister Bussemaker aanwezig. Dat onderwerp wordt diezelfde dag vanwege de vele kritisch vragen niet meer verder behandeld na de beantwoording door de bewindspersonen. Dus geen tweede termijn voor dat onderdeel. De VVD heeft bij de overige wetsvoorstellen die onderdeel uitmaken van het Belastingplan 2017 onder meer nog veel vragen over het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer en de bedrijfsopvolgingsregeling.

Op 5 november 2016 heeft de Werkgroep Spoor in Friesland een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de realisatie van de 2e intercity Fryslân - Randstad. De provincie Fryslân wil graag een 2e intercity, maar de NS lijkt niet bereid om daaraan tegemoet te komen. Daarom heb ik samen met mijn VVD-collega Betty de Boer (openbaar vervoer) schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Het is op het moment druk met petities, op dinsdag komt AVRO/TROS programma Opgelicht?! een petitie aanbieden over het invoeren van naam-nummer-controle bij het overmaken van geld. Nu is dit geregeld via een controlenummer in het nieuwe IBAN-cijfer om fouten te voorkomen. De Betaalvereniging doet inmiddels ook een inventarisatie naar het foutief invoeren van bankrekeningnummers. Op dinsdagavond ook nog een bijeenkomst van het thematisch VVD netwerk Belastingen.

Op 9 november 2016 heeft het Kabinet besloten om de fiscale aftrek monumenten en scholing niet te schrappen. Ik ga eerder al aan dat je geen oude schoenen weg moet gooien als je nog geen nieuwe hebt. Dus ik ben erg blij met dit besluit. De VVD was in de debatten over het schrappen van de fiscale aftrek voor onderhoud monumenten en voor scholing zeer kritisch. De VVD ondersteunt dan ook het verzoek van het Kabinet aan de Tweede Kamer om het wetsvoorstel aan te houden, dan ook van harte.

De VVD is heel actief op de sociale media, onder andere op Facebook. Mensen die op Facebook reageren worden ook uitgenodigd voor een bijeenkomst in het Tweede Kamer gebouw om in gesprek te gaan met Tweede Kamerleden over de onderwerpen die zij aankaarten. Vandaag doe ik een online meetup samen met mijn VVD-collega Michiel van Veen (Economische Zaken). Het wordt een geanimeerd en leuk gesprek over een grote diversiteit aan onderwerpen zoals de Wet DBA over ZZP; ers, de Wet werk en zekerheid, het studievoorschot, pacht.

Op maandag zijn alle kandidaten voor de VVD-lijst al gebeld door het hoofdbestuur over hun plek. En dat blijft altijd spannend. Het duurt dan eigenlijk ook nog heel lang tot vrijdag wanneer de lijst officieel bekend wordt gemaakt. Ik sta op plek 18 op de concept – VVD-lijst. Ik ben erg blij en vereerd met de mooie plek 18 op de lijst. Ik heb zin om nog een periode aan de slag te gaan. Maar eerst zijn de leden nog aan zet voor de lijst en daarna natuurlijk de kiezer op 15 maart 2017.

 

Belastingplan, petities, investeringsagenda en VVD Bestuurdersvereniging

Eindelijk begint dan de laatste fase van de behandeling van het Belastingplan. Eerst 2 dagen wetgevingsoverleg (31 oktober en 7 november) en dan op 15 en 16 november de plenaire afronding met op 17 november de stemmingen. Het Belastingsplan bestaat uit een groot aan wetten, allereerst de Wet Belastingplan, Wet Overige Fiscale maatregelen en de Fiscale Vereenvoudigingswet. En daarnaast nog de Wet Pensioen Eigen Beheer, Wet tijdelijke vrijstelling laadpalen en de Wet uitwisseling inlichtingen en rulings. Dus genoeg te bespreken. De VVD is vooral ook kritisch over 'Wet fiscale maatregelen rijksmonumenten en scholing' Want hoe kan je oude schoenen weggooien als je nog geen nieuwe hebt? De nieuwe regeling voor de scholingsaftrek is nog volstrekt onduidelijk. Er is pas meer duidelijkheid in het 2017. Ook de regeling voor monumenten is nog onduidelijk. Over de regeling 2017/2018 is al iets meer bekend, maar nog onvoldoende. Over de regeling vanaf 2019 is nog volstrekte onduidelijkheid. Het gaat hier beide om onderwerpen die de VVD belangrijk vindt: het in stand houden van een leven lang leren en ons cultureel erfgoed. Het gaat dit keer om de eerste termijn van de Kamer, de bewindspersonen antwoorden volgende week maandag, en dan is ook de tweede termijn van de Kamer.

Op dinsdag wordt een tweetal petities aangeboden, allereerst door de monumenteneigenaren die niet willen dat de fiscale aftrek voor onderhoud van rijksmonumenten wordt geschrapt. Daarna de Volvo-verenigingen over de oldtimerregeling. Verder deze week ook nog een gesprek met de directeur van EIOPA, de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenen, een belafspraak met KWF/Hartstichting over de tabaksaccijnzen en een gesprek met FB Ned (familiebedrijven Nederland) over de bedrijfsopvolgingsregeilng (BOR).

Op 2 november 2016 was de tweede termijn van het algemeen overleg over de royael vertrekregeling bij de Belastingdienst. De VVD vindt het belangrijk dat is ingegrepen bij de Belastingdienst en er een fors pakket aan maatregelen ligt om de probemen in de toekomst te voorkomen. Cultuurproblemen los je echter niet alleen op met verandering van de structuur. Daarom moet ook nadrukkelijk naar de cultuur van de Belastingdienst gekeken worden. De Belastingdienst waant zich af en toe een eigen koninkrijkje.

Op vrijdag eerst Noordelijk overleg met VNO/NCW Noord en de EZ-gedeputeerden, dit keer op locatie in Roden bij de Health Hub. Daarna snel door naar Lunteren voor het 2-daagse congres van de VVD Bestuurdersvereniging. Tijdens het congres neemt Arno Brok afscheid na 6 jaar als voorzitter. Terecht krijgt hij lovende woorden van de VVD partijvoorzitter Henry Keizer en hij wordt ook erelid van de VVD Bestuurdersvereniging. Het congres in Lunteren is altijd een mooie gelegenheid om te netwerken, met vele oude bekenden, maar ook veel nieuwe gezichten.