Inhuldiging van de koning

Na weken van voorbereiding was het dan eindelijk zo ver, de inhuldiging in de Nieuwe Kerk op 30 april. Zeer bijzonder om mee te mogen maken. Het begon natuurlijk allemaal op 28 januari jl.. Ik was op dat moment bij het NIBC Financial Community Event in Den Haag, waar gezamenlijk werd gekeken naar de toespraak en aankondiging van toen nog Koningin Beatrix. De weken daarna was iedereen druk met de voorbereiding. Voor mij stond al snel vast dat ik overdag een outfit van de Leeuwarder ontwerpster Moniek Miedema aan wilde, ik viel direct voor haar rode pompeblêd-tasje. Maar daarna waren er nog genoeg keuzes te maken: jurk voor de avond, schoenen, tasje, sieraden, make-up, haar en ga zo maar door.

Alle Kamerleden mochten een gast meenemen. Ook dat was geen makkelijke beslissing. Want wie neem je mee? Moeder, vader, zus, broer, vriendin, vriend? Uiteindelijk was mijn zus de gelukkige. Dus op maandag 29 april gingen we samen richting Amsterdam. Om op 30 april ’s ochtends niet gestresst naar Amsterdam te hoeven reizen, hadden we ervoor gekozen om de avond voor de inhuldiging een hotel te nemen in Amsterdam, met een fantastisch uitzicht op het IJ.

Dé dag begon natuurlijk met ontbijt in het hotel, maar daarna snel terug naar de kamer om de abdicatie in het Paleis op de Dam op televisie te zien en ons klaar te maken voor de inhuldiging. Inmiddels begonnen de schepen zich ook al op het IJ te verzamelen voor de Koningsvaart later op de dag. Snel daarna moesten alle Kamerleden en hun gasten zich verzamelen om daarna met bussen naar het Paleis op de Dam te vertrekken. Hier werden de Kamerleden ook gescheiden van hun gasten, die ze met uitzondering van een glimp in de Nieuwe Kerk pas weer tegen zessen terug zien.

In het Paleis op de Dam was het weer een kwestie van wachten voordat we ons moesten opstellen voor de cortege, om onder de visnetten door naar de Nieuwe Kerk te lopen. Nadat alle Koninklijke gasten en Koninklijke familie ook een plekje hadden gekregen begon de vergadering van de Verenigde Staten Generaal (Eerste en Tweede Kamer). Mooi was het om het gejuich in de Nieuwe Kerk al te horen toen Willem Alexander en Maxima het Paleis verlieten. Na de toespraak en de eed van de nieuwe koning, was het de tijd om de eed of gelofte af te leggen door de Kamerleden. Toch een zeer speciaal moment.

Na de formaliteiten in de Nieuwe Kerk was er een receptie in het Paleis op de Dam, waarbij ook de Koninklijke familie acte de presence gaf en zich tussen alle gasten begaf. Geen stijve rij of iets dergelijks, maar informeel en uitermate benaderbaar. Aan het eind van de receptie was de pijn in de voeten behoorlijk te voelen. Dus tijd om terug te gaan naar het hotel. Even de voeten ontlasten en omkleden in het hotel voor het feest van die avond. Tegelijkertijd konden we het zingen van het Koningslied en het begin van de Koningsvaart op televisie volgen. Het einde van de Koningsvaart was bij het Muziekgebouw aan ’t IJ. Mooi om de aankomst te zien van het Koninklijk paar, en ook bijzonder de fly by van de F16’s van Vliegbasis Leeuwarden.

In het Muziekgebouw aan ’t IJ was er na de Koningsvaart een souper en na de speech van minister-president Mark Rutte ook een DJ en dus dansen. Rond 1 uur was het tijd om deze mooie en bijzondere dag af te sluiten, en moe maar voldaan, zoals ze altijd zo mooi zeggen, weer terug te rijden naar Leeuwarden.

Wadden: ruimte om te ondernemen

De Wadden is altijd een leuk onderdeel van mijn portefeuille, want je kan concreet wat voor de regio doen. De Wadden is niet alleen een fantastisch en bijzonder gebied, maar ook een gebied met mogelijkheden om te ondernemen. De vergunningverlening RWE Eemshaven geeft aan hoe complex de vergunningverlening soms is in en rond het Waddengebied. Voor ondernemers moet het eenvoudiger en makkelijker worden om te ondernemen. Ook de Europese Unie ziet meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld kusttoerisme en cruises. Als je kijkt naar wat er gebeurt in Duitsland langs de Waddenkust is er veel meer mogelijk. Dat vraagt niet om extra wet- en regelgeving.  Het bedrijfsleven is prima zelf in staat om nieuwe activiteiten te ontplooien. Ze moet alleen de ruimte krijgen om te ondernemen.

In Harlingen wil men kleinere cruiseschepen in de haven ontvangen, maar er zijn nog problemen met de wachtplaats op de Wadden. De Minister heeft in het algemeen overleg Waddenzee toegezegd dat ze het probleem rondom de wachtplaats op wil lossen. Verder wil de Minister op verzoek van de VVD ook kijken naar de snelheidsbeperkingen voor de watertaxi’s. Dit is een goede aanvulling op de reguliere bootdiensten, maar het is typisch dat watertaxi’s in Rotterdam sneller mogen varen dan op het buitenwater van het Wad. De Minister heeft toegezegd dat het werk voor de verdieping van de vaargeul Eemshaven in 2014 kan beginnen. Dat is belangrijk voor de economische ontwikkeling van de Eemshaven.

En als het gaat om de bruine zeilvloot moeten de Nederlandse schepen die op de Oostzee varen ineens een internationaal erkend certificaat aan boord hebben. Een dergelijk certificaat bestaat niet. Het enige internationaal erkende certificaat voor passagiersschepen is een SOLAS certificaat. Maar de bijbehorende regelgeving is niet bedoeld voor relatief kleine zeilschepen. Het gevolg hiervan is dat de schepen die reizen maken op de Oostzee de exploitatie onmiddellijk moeten stoppen. Denemarken stelt ook disproportionele eisen aan oude zeilcharters. De Minister heeft aangegeven dat er druk wordt uitgeoefend op Denemarken.

Ondernemers in toerisme en recreatie langs de Noordzee en Waddenzee maken zich terecht zorgen over de plannen voor windenergie op zee, met name de windmolens binnen de 3 mijlszone. Mogelijk zijn ook locaties ten noorden van Ameland en Schiermonnikoog in beeld. De VVD wil dat de toeristisch-recreatieve belangen van het Waddengebied, de Waddeneilanden en de Noodzeekust zwaar meetellen bij de keuze van locaties. De Minister heeft toegezegd daar bij de ontwerp-structuurvisie windenergie op zee rekening mee te houden.

Al met al een zeer nuttig algemeen overleg over de Waddenzee, met een paar goede toezeggingen. De uitwerking daarvan zal de VVD natuurlijk op de voet volgen.

Luxemburg, Wadden en Deutsche Bank

Op zaterdag al richting Den Haag, want op zondag vertrok de Commissie Rijksuitgaven naar Luxemburg voor een werkbezoek aan Eurostat, de Europese Rekenkamer en ESM (European Stability Mechanism). De treinreis begon op Den Haag Holland Spoor, via Rotterdam naar Brussel en Luxemburg. ’s Avonds was er een ontvangst door de ambassadeur in Luxemburg. Helaas was ik volgende dag ziek, waardoor ik dat deel van het programma moest missen. Aan het eind van de middag stapten we weer in de trein naar Den Haag, waar ik 's avonds laat mijn appartement moe van de reis binnen kon stappen.

Op woensdag vond het algemeen overleg Noordzee en Waddenzee plaats. Een veelheid van onderwerpen stond op de agenda. Ik heb primair aandacht besteed aan ondernemers. Er moet ruimte zijn om te ondernemen, ook in bijzondere gebieden als de Wadden. Daarom veel aandacht voor de regeldruk in het gebied, maar ook voor de plannen van Harlingen (o.a. kleine cruiseschepen), de verdieping van de Eemshaven, watertaxi’s op het Wad, de bruine zeilvloot, windmolens langs de kust en veel meer.

http://www.aukjedevries.nl/index.php/nieuws/nieuws-archief/702-de-wadden-een-prachtig-gebied-om-te-ondernemen

Op donderdag het debat over de Deutsche Bank. De VVD vindt het onbegrijpelijk dat de Deutsche Bank eenzijdig voorwaarden kan wijzigen waardoor ondernemers in grote financiële problemen komen en boetes kan rekenen als ondernemers noodgedwongen moet overstappen. Deze klanten hebben niet zelf hebben gekozen voor Deutsche Bank, maar kregen die ongevraagd toch door ingrijpen van de overheid. De VVD heeft de Minister gevraagd om forse druk op de Deutsche Bank te houden. En de Deutsche Bank om hun slogan "Passion to perform" waar te maken. Los de problemen van ondernemers snel en adequaat op! Daarvoor heeft de Tweede Kamer op voorstel van de VVD een deadline gesteld: medio juni 2013. Dan krijgt de Tweede Kamer ook een terugkoppeling van de Minister.

http://www.aukjedevries.nl/index.php/nieuws/nieuws-archief/704-deadline-voor-deutsche-bank-om-problemen-op-te-lossen

Naast deze grote onderwerpen ook nog een overleg gehad met Detailhandel Nederland. Natuurlijk over de problemen die detaillisten hebben met de Deutsche Bank, maar zeker ook over de problemen met het betalingsverkeer (de storingen en de DDOS-aanvallen van hackers). En gelukkig komt de regio ook regelmatig langs in Den Haag, en dat is dan een mooie kans om bij te praten. Dit keer waren Serge Hollander en Harry Bevers (VVD-raadsleden Leeuwarden) op bezoek.

Regio en Duitse taal

De week begon met een boeiend werkbezoek aan Mienskipssoarch in Aldeboarn samen met VVD-collega Bas van ’t Wout. Erg leuk, omdat ik als manager werkte in de gemeente die is gestart met Mienskipssoarch, dat de WMO voor de gemeente uitvoert. Mooi om te zien dat het werkt om te kijken wat het probleem nu feitelijk is en wat de echte vraag is. Gevolg: minder kosten en hoge tevredenheid. Eigenlijk is de aanpak simpel: Als het niet kan zoals het moet, moet het maar zoals het kan. Iemand die thuis moeilijk nog boven kan schoonmaken niet direct huishoudelijke hulp geven, maar gewoon een extra stofzuiger regelen om boven ook nog goed te kunnen schoonmaken.

En ook weer aandacht voor de Wadden. Door de 3 provincies (Noord-Holland, Fryslân en Groningen), die decentraal inmiddels het Waddenfonds beheren en uitvoeren, bijgepraat over alles wat er speelt rondom het Waddenfonds. Samen met VVD-collega Betty de Boer (havens) ook een goed gesprek met de wethouder van Harlingen over de plannen voor een extra impuls voor toerisme in Harlingen door onder meer mogelijkheden voor kleine cruisevaart te benutten.

Vanuit de VVD ben ik ook lid van de Contactgroep Duitsland van de Tweede Kamer. Op woensdag organiseerde het Duitsland Instituut een ontbijt over de Duitse taal in het onderwijs. Een groot deel van de Nederlandse export gaat naar Duitsland. De kennis van de Duitse taal gaat echter hard achteruit. Aan tafel tijdens het ontbijt werd gekeken naar oorzaken en oplossingen. In de grensstreek zijn er goede voorbeelden van tweetalige scholen. In Fryslân zijn er ook drietalige scholen (Engels – Nederlands – Fries), maar wellicht ook een optie om eens te kijken naar een combinatie met Duits? Daarnaast is er op dit moment veel aandacht voor techniek in het onderwijs. In dat kader kan er wellicht ook aandacht zijn voor de Duitse taal, want Duits en techniek zijn nauw met elkaar verbonden.

Deze week stond verder vooral ook in het teken van twee grote debatten in de Tweede Kamer. Allereerst over het vorige week afgesloten sociaal akkoord, en daarnaast over de trieste zelfmoord van de Rus Dolmatov in vreemdelingenbewaring, waarbij staatssecretaris Teeven onder vuur lag.

Week van de ondernemer

De week van de ondernemer van 8 april tot en met 12 april. En dat was in de agenda ook duidelijk terug te merken. Een bezoek aan de week van de ondernemer in Utrecht kon natuurlijk niet ontbreken. Maar samen met VVD-college Helma Lodders (landbouw) en LTO heb ik ook een boer bezocht die problemen heeft met de Deutsche Bank. Vorige week hadden we al een overleg gehad met de Deutsche Bank zelf (waarschijnlijk als enige partij). De problemen van deze boer liepen eigenlijk vooruit op alle problemen bij de Deutsche Bank die 18.000 klanten wil afstoten, omdat zijn lening afliep. De Deutsche Bank wilde de lening niet verlengen, maar ten laste brengen van het rekening-courant krediet, waardoor hij zijn rekeningen simpelweg niet meer zou kunnen betalen. En als hij wil overstappen naar een andere bank moet hij bijna 2 ton betalen om van een lening met een renteswap af te komen. Goed om in de praktijk te zien hoe de beslissing van de Deutsche Bank uitwerkt. De ondernemer wil eerst kijken of hij er met de Deutsche Bank uit kan komen. Daarom afgesproken om contact te houden om te kijken of en zo ja, hoe het probleem wordt opgelost.

In deze week van de ondernemer ook nog overleg met VNO-NCW/MKB, over de financiële sector en met name ook de kredietverlening aan het bedrijfsleven en een gesprek met Sustainable Finance Lab met een duidelijke visie op de problemen in de bankensector.  

Maar naast de ondernemers ook nog aandacht voor een aantal andere zaken. Binnenkort is er algemeen overleg over onder meer de Wadden in de Tweede Kamer. Ter voorbereiding had ik eerder al een overleg gehad met de VVD’ers van de Waddeneilanden, maar deze week ook nog naar de Waddenacademie, het Waddenfonds en het Regiecollege Wadden.

En als regio-kamerlid wordt je ook regelmatig benaderd voor zaken in de regio. Daarom deze week samen met PvdA-collega Lutz Jacobi een bezoek aan zorgcentrum Nij Bethanie in Tzummarum, die actie voeren om de nieuwbouw door te zetten. De zorggroep, woningcorporatie en gemeente hadden plannen voor nieuwbouw van het zorgcentrum, maar zetten die onlangs in de ijskast. Er waren grote zorgen over de gevolgen van de nieuwe lijn voor de zorgzwaartepakketten voor de realisatie van de nieuwbouw. Grootste punt is eigenlijk het loskoppelen van wonen en zorg, die al veel langer geleden in gang is gezet. Feitelijk moeten de betrokken partijen de plannen aanpassen, zodat ze in een andere vorm uitgevoerd kunnen worden. Zodat zorg toch dicht bij de mensen geregeld kan worden en mensen tegelijkertijd langer thuis kunnen blijven wonen.

Op vrijdag een zeer nuttig werkbezoek aan de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Onder andere gesproken over de zorgplicht en derivaten, maar ook de Europese beleggingsrichtlijn MIFID/MIFIR (Markets in Financial Instruments Directive/Regulation), EMIR (European Market Infrastructur Regulation, die gaat over OTC-derivaten (over the counter), centrale tegenpartijen en transactieregister) en AIFMD (Alternative Investment Fund Manager Directive) die zich richt op beheerders van beleggingeninstellingen. Bij de laatste ging het vooral over de positie van de pensioenuitvoerders in Nederland. Het werkbezoek werd afgesloten met het onderwerp hypotheken samen met VVD-collega Barbara Visser over de rol van de AFM.

En deze week werd op zaterdag afgesloten met een rondje IJsselmeer, want ik was als beoordelaar aanwezig bij de kadertraining van de VVD in Breukelen. Altijd leuk om nieuwe talenten binnen de VVD aan het werk te zien.