DNB, staatsdeelnemingen, ondernemers op bezoek, Waddenoverleg

Twee keer per jaar heeft de vaste Kamercommissie Financiën overleg met directie van De Nederlandsche Bank (DNB). Een goede manier om bij te praten over allerlei ontwikkelingen: macro-economisch, banken, verzekeraars, betalingsverkeer, pensioenfondsen en meer. Altijd zeer informatief.

Deze week heb ik ook twee groepen ondernemers ontvangen in de Tweede Kamer. De eerste via een online VVD meet-up sessie samen met mijn VVD-collega Mark Harbers. Een enthousiaste groep ondernemers uit Beverwijk. Gesproken over heel veel onderwerpen die hun als ondernemers raken. Ze gaven ook aan als kleine ondernemers veel baat te hebben bij een multinational als Tata Steel in hun regio. Op donderdag ook nog een groep ondernemers uit Dronryp (dorp vlakbij Leeuwarden). Ook hier weer veel interesse en een goede discussie over actuele dossiers en zaken die ondernemers raken.

Halverwege de week het jaarlijkse algemeen overleg staatsdeelnemingen. De Nederlandse overheid is aandeelhouder bij een groot aantal bedrijven, de zogenaamde staatsdeelnemingen. Jaarlijks wordt in een debat met minister Dijsselbloem en staatssecretaris Wiebes gekeken hoe die staatsdeelnemingen ervoor staan. De afgelopen periode is het weer (volledig) terug naar de markt brengen van een behoorlijk aantal bedrijven in gang gezet: ABN AMRO, Reaal/Vivat, ASR, Propertize, Holland Casino en Koninklijke Nederlandse Munt. De VVD vindt dit een logisch lijstje. Daarnaast heb ik aandacht gevraagd voor ontwikkelingen bij een aantal staatsdeelnemingen: Holland Casino, Nederlandse Loterij, NS (buitenlandse activiteiten en normrendement), Schiphol (pay-out-ratio) en KLM.

Een of twee keer per jaar heb ik als woordvoerder Wadden van de VVD overleg met betrokken VVD’ers van de Waddeneilanden. Dit keer André Tuil (Ameland), Rients Hoekstra (Vlieland), Ally Wiegman en Jeltje Hoekstra (beide Terschelling) en Durk Pool (VVD Fryslân). VVD Texel kon helaas niet aanwezig zijn. Het was weer een nuttig gesprek, waarbij onder andere gesproken is over veerdiensten, de vaargeul Ameland, de huisvestingsproblematiek op de Waddeneilanden en wet werk en zekerheid, die gevolgen heeft voor het seizoenswerk van de horeca op de Waddeneilanden..

 

Nijsfoarum, zwartspaarders, belastingontwijking en snertbijeenkomst

Na het kerstreces weer volop aan de slag. Op zondag ben ik te gast bij Nijsfoarum Buro de Vries het radioprogramma van Omrop Fryslân samen met Otto van der Galiën (docent en oud statenlid PVV) en Hein Kuiken (wethouder Harlingen). En alle actuele zaken van de afgelopen week komen voorbij: Trump (de plannen en de roddels), nepnieuws, de Tesla-lobby, de congressen van de politieke partijen van dat weekend en nieuws dat er veel meer criminaliteit is dan uit cijfers blijkt.

Op dinsdag presenteert staatssecretaris Wiebes in zijn brief naar aanleiding van de Panama Papers een aantal voorstellen om zwartspaarders aan te pakken. Mensen die bewust geld verbergen voor de Belastindienst mogen daar niet mee weg komen. Daarom is het goed dat staatssecretaris Wiebes in de brief naar aanleiding van de Panama Papers acties aankondigt, zoals het schrappen van de inkeerregeling. Belastingontduiking moet je namelijk gewoon hard aanpakken.

En de week staat bol van dit onderwerp, want op donderdag is er een plenair debat over belastingontwijking onder meer naar aanleiding van de Apple-case. 0,05 of 0,005% belasting betalen, zoals over Apple wordt gezegd door de Europese Commissie, kan natuurlijk helemaal niemand uitleggen of begrijpen. Je moet volgens de VVD belastingontduiking en belastingfraude hard aanpakken. En het kan niet zo zijn dat je nergens belasting betaalt of dat je alleen daar belasting betaalt waar je geen reële activiteiten hebt. Er is de laatste jaren al een fors pakket aan maatregelen ingevoerd, om het niet betalen van belasting door bedrijven tegen te gaan. Laat deze nu eerst maar eens zijn werk doen! Verdergaande linkse plannen, zijn vooral ook anti-banen. De VVD kiest juist voor Nederlandse banen!

Ook het rapport van Oxfam komt natuurlijk aan de orde. Nederland zou op de derde plek van belastingparadijzen staan. Bizar, het rapport rammelt aan alle kanten. Ook de Volkskrant zegt al dat op deze twijfelachtige eer wel wat valt af te dingen. De feiten. Onze winstbelasting is met 25% in Nederland zelfs relatief hoog, internationaal gemiddeld is 23,6%. Er wordt gesteld dat er in NL geen dividend-belasting wordt betaald. Maar het klopt gewoon niet. En ja, Nederland heeft een innovatiebox, maar die is volledig conform de OESO-normen tegen belastingontwijking. Oxfam vermeld verder wel 100 miljard dollar aan ontweken winstbelasting in ontwikkelingslanden, maar vergeet de 800 miljard dollar te vermelden aan andere belastinginkomsten die anders achterwege zouden blijven. (Bron: Unctad, de ontwikkelingsorganisatie van de VN). De Algemene Rekenkamer heeft aangegeven dat het fiscaal klimaat in Nederland weliswaar gunstig is voor internationaal opererende ondernemingen door regelingen ter voorkoming van dubbele belasting, maar de wet- en regelgeving als zodanig is niet heel afwijkend van de ons omringende landen. Dus zeker geen belastingparadijs!

Op zaterdag de elk jaar terugkerende snertbijeenkomst in noordoost Fryslân, de drukbezochte en gezellig nieuwjaarsbijeenkomst van de VVD Dongeradeel, VVD Kollumerland, VVD Ferwederadiel en VVD Dantumadeel. Dit keer gecombineerd met een goed werkbezoek aan Veenma Mechanisatie in Dokkum.

FATCA, toezichtkosten, hybride mismatches en vaargeul Ameland

De laatste week voor het reces is het altijd rennen, vliegen en draven, en deze week is er geen uitzondering op. Omdat de VVD altijd maandagavond het kerstdiner en – feest heeft, is de fractie al op maandag. Op dinsdag heb ik een debat over FATCA. Goedwillende burgers, die enkel omdat ze in Amerika geboren zijn ook de Amerikaanse nationaliteit hebben, maar daar verder geen enkele band of relatie meer mee hebben, zijn de dupe van FATCA en de Amerikaanse fiscale wetgeving. Er moet een structurele oplossing komen. Maar tot die tijd moeten Nederlanders niet meer belanden in een bureaucratisch moeras.

Op woensdagochtend een VSO (verslag schriftelijk overleg, een korte plenaire afronding) over de toezichtkosten in de financiële sector. Goed toezicht is belangrijk voor de financiële sector, dat is gebleken in de financiële crisis in de afgelopen jaren. De toezichtkosten van AFM en DNB voor het bedrijfsleven zijn in de afgelopen jaren fors gestegen. De VVD heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor het in de hand houden van de kosten van het toezicht. Vooral voor het MKB zijn de toezichtkosten een zware last. De VVD heeft een motie ingediend om de flexibele schil zoals die nu is opgenomen in de kostenkaders te schrappen.

De Europese Commissie heeft onlangs een voorstel gepresenteerd voor het aanpakken van hybride mismatches met derde landen. De VVD heeft woensdag in de Tweede Kamer ook een motie ingediend om een gele kaart te trekken voor dit voorstel. De motie kreeg een meerderheid. Waarom is de VVD tegen dit voorstel. Het belangrijkste is een eerste indicatie aangeeft dat hierdoor minimaal ongeveer 77.000 arbeidsplaatsen bij Amerikaanse bedrijven direct kunnen worden geraakt en dat is fors. De VVD wil geen Nederlandse banen op de tocht zetten. Nederland en andere lidstaten gaan belasting heffen over winst die ons niet toekomt, maar thuis hoort in een ander land, in dit geval veelal de VS. Het voorstel gaat in tegen het principe dat de winst daar belast moet worden waar die wordt gerealiseerd.

Op woensdag verder een gesprek met enkele bewoners van Ameland voorafgaand aan het debat over de vaargeul Ameland. Tijdens het debat over de oplossing voor de vertraging van de veerboot naar Ameland heb ik namens de VVD gepleit voor extra onderzoek naar de 5-kwartiersdienst Ameland. En dit gaat er ook komen. De VVD vindt namelijk dat eilanders, ondernemers op de eilanden en de toeristen niet de dupe mogen worden van de vertragingen van de veerdienst. Als de treinen van NS niet op tijd rijden, hebben we in de Tweede Kamer spoeddebatten, als de boot naar Ameland niet op tijd vaart lijkt het wel of we dat bijna normaal vinden, En dat is het niet, want het is ook gewoon een OV - verbinding. Het is uitermate positief nieuws dat VVD-minister Schultz het afsnijden van de bocht in de vaargeul Ameland wil betalen. Dat levert tijdswinst op en minder vertraging. Het is één van de maatregelen uit een pakket van vijf om de problemen van de veerdienst naar Ameland op te lossen.

 De week voor het kerstreces wordt ook weer traditioneel afgesloten met een tweetal stemmingen in de Tweede Kamer. Het wordt dit keer gelukkig geen nachtwerk!

Google digitale werkplaats, StandpuntNL belastingparadijs en belastingdienst

Google organiseert door het land digitale werkplaatsen om ondernemers om nieuwe digitale vaardigheden te leren en de kennis te verbreden. Samen met Lutz Jacobi (PvdA) ben ik bij een ontbijt met enkele ondernemers voorafgaand aan de bijeenkomst in Leeuwarden. Leuk en informatief.

Daarna snel terug naar huis om deel te nemen aan het radioprogramma Standpunt NL. De stelling is: Het is veel te kort door de bocht om Nederland één van de grootste belastingparadijzen van de aarde te noemen! En daar ben ik het helemaal mee eens. Nederland is geen belastingparadijs. Het rapport van Oxfam Novib rammelt aan alle kanten. Nederland heeft een belastingtarief voor bedrijven van 25%, dat is zeker niet laag. Bovendien biedt Nederland ontwikkelingslanden actief aan om in belastingverdragen anti-misbruikmaatregelen op te nemen. Daarnaast is onder voorzitterschap van Nederland in de EU onlangs een fors pakket aan maatregelen afgesproken om belastingontwijking tegen te gaan. De Algemene Rekenkamer heeft onlangs ook nog geconstateerd dat het fiscaal klimaat in Nederland voor internationaal opererende ondernemingen weliswaar gunstig is door regelingen ter voorkoming van dubbele belasting, maar dat de wet- en regelgeving niet heel afwijkend is van de ons omringende landen. De VVD kijkt echter ook naar de werkgelegenheid, naar Nederlandse banen. Voor een goed vestigings- en investeringsklimaat, zijn naast infrastructuur, goed opgeleid personeel en onderwijs, ook belastingen van belang. Dat is goed voor onze eigen bedrijven, ons eigen MKB, zodat zij goed kunnen concurreren. Zij zijn het die banen creëren.

Op donderdag is er een algemeen overleg over de Belastingdienst, eigenlijk gaat het over de 18e halfjaarsrapportage, maar er spelen veel andere zaken. Er zijn zorgen over de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening van de Belastingdienst. Zeker nu er zo’n grote uitstroom is van (ervaren) mensen, ook onder de hoogopgeleiden. De instroom van nieuwe medewerkers blijft ook nog eens achter te blijven. Eerder heeft de VVD daarover ook al vragen gesteld. De VVD wil een reactie van de staatssecretaris op de brandbrief van de vakbond VHMP hierover. 

 

 

 

It Polytburo, vragenuurtje, Motie Kornwerderzand, definitief plek 18

Weer eens een zeer divers weekje. Op maandag heb ik een opname voor het politieke programma It Polytburo van Omrop Fryslân TV, de uitzending is op dinsdag: Te gast, jûn yn It Polytburo, is VVD-Twadde Keamerlid Aukje de Vries. Se stiet op nûmmer 18 as heechste Fries op de VVD-list foar de kommende ferkiezings. Aukje de Vries (Ljouwert) sit no fjouwer jier yn de Twadde Keamer, mar wat hat se yn dy jierren foarinoar krigen? En mear yn it bysûnder: wat hat se foar Fryslân foarinoar krigen?

Elke dinsdag is er het bekende vragenuurtje, dan kunnen Kamerleden mondeling vragen stellen over een actuele kwestie. Dit keer kon ik een vraag stellen over de ACM, mededinging en duurzaamheid. Want je zult maar een ondernemer zijn die zich aan allerlei regels moeten houden, en dan opeens merken dat anderen zich daar niet aan hoeven te houden, vanwege het predicaat ‘duurzaam’. Dat lijkt op meten met twee maten. De ACM geeft aan dat de mededingingswet niet verandert, de ACM past hem ruimer toe. Marktwerking is een groot goed wat de VVD betreft. Daar moet je dus niet lichtzinnig mee omgaan. Die markt moet eerlijk zijn en oneerlijke concurrentie moet je tegen gaan. Daar hoort volgens de VVD een onafhankelijke marktmeester bij. En niet meten met twee maten.

Tijdens de aansluitende stemmingen wordt de motie Kornwerderzand van onder meer mijn VVD-collega Barbara Visser en mijzelf aangenomen over de vergroting van de sluis Kornwerderzand. Er wordt een bedrag van 30 miljoen euro gereserveerd. Dat is "poerbêst nijs" voor Fryslân. Het project zorgt voor extra banen in de regio, en bedrijven zoals De Vries Makkum kunnen hiervan profiteren en verder groeien.

Woensdag al vroeg in Nieuwspoort voor een ontbijt samen met Rudmer Heerema (woordvoerder sport) aanwezig bij ontbijt over sport en belastingen van NOC*NSF en KNVB. Al met al een nuttige bijeenkomst over o.a. BTW, werkkostenregeling en vrijwilligersbijdrage. Helaas waren er maar 2 partijen aanwezig. De rest van de week nog een groot aantal activiteiten, zoals een gesprek met de Monitoring Commissie Accountancy met de vaste Kamercommissie Financiën, een borrel met recreatieondernemers Recron en het debat DBA (ZZP’ers). Tussendoor ook nog even langs bij de provinciegenoten die aanwezig voor een hoorzitting over de herindeling (Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Sudwest Fryslân) in de Tweede Kamer.

Deze week ook afscheid van mijn beleidsmedewerker Laurens van Doeveren waar ik altijd intensief en goed mee heb samen gewerkt op de portefeuille financiële markten en belastingen. Hij gaat nu aan de slag bij Buitenlandse Zaken.

Op zaterdag is het voor de VVD de Dag van de Verkiezingen. Met 400 enthousiaste VVD-vrijwilligers voorbereiden op de Tweede Kamerverkiezingen 2017 en de Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Heel toepasselijk wordt op deze dag ook de definitieve kandidatenlijst van de VVD bekend. Mijn plek is definitief nr. 18. Dank aan de leden voor het vertrouwen! En nu samen aan de slag voor een goed resultaat op 15 maart 2017, zodat we Nederland stap voor stap nog beter kunnen maken!