Maak van onze binnenstad een buitenkans

 

Mooi gezegd, maar hoe doe je dat? Er zijn partijen die denken dat de overheid dat simpelweg kan doen door allerlei verpauperde gebieden op te knappen en aan te pakken. Maar dat is een illusie. De binnenstad moet economisch weer goed gaan functioneren. Dat is waar het begint en dat is wat de ontwikkeling voor de toekomst kan borgen. Dan ben je er niet met simpel overheidsgeld te pompen in gebieden als het Harmoniekwartier, Speelmanskwartier en Tweebaksmarkt. Daarvoor heb je ook commerciële investeerders nodig. En die springen er pas in als de binnenstad economisch goed draait. Zonder het bedrijfsleven en de ondernemers kan de gemeente helemaal niks. Zij moeten het uiteindelijk doen!

Het initiatiefvoorstel van de VVD en een andere partij (PvdA) om een economische impuls te geven aan de binnenstad door het versterken van het aanbod en de diversiteit is een goede aanzet om meer te doen voor de binnenstad. Het initiatiefvoorstel doet een tiental voorstellen, die ook uitgevoerd gaan worden met de 1,6 miljoen euro die inmiddels beschikbaar is voor de uitvoering. Het gaat dan bijvoorbeeld om gerichte acquisitie, een stimuleringsregeling voor winkelpuien, etc.. Maar ook dat is nog steeds niet genoeg.
De basis is de economie in de binnenstad, het MKB, de middenstand. De afgelopen paar jaar heeft Leeuwarden 40.000 binnenstadsbezoekers per week verloren, ofwel ruim 2 miljoen bezoekers per jaar. Die bezoekers moeten we terug winnen! En als het even kan meer.
Van de bezoekers aan de binnenstad komt ruim 50% met de auto. Wat je daar verder ook van mag vinden, het is een feit. En als je meer bezoekers wilt trekken, dan moeten die veelal van buiten Leeuwarden komen, en die komen meestal met de auto. Om dat voor elkaar te krijgen, ben je er echter niet met het opsommen van de parkeerplaatsen die er in parkeergarages bij gekomen zijn of bij gaan komen, zoals in de parkeergarage Zaailand, Klanderij en straks bij de Tweebaksmarkt.
Dan moet je ook willen vertellen hoeveel parkeerplaatsen er zijn verdwenen in de afgelopen jaren om de stad mooi te maken. Het blik op straat was geen gezicht volgens sommige politici. Je moet kijken naar de netto aantallen parkeerplaatsen. Veel plaatsen op het maaiveld zijn verdwenen, terwijl die juist belangrijk zijn voor het even snel een boodschap doen in de stad, dan ga je niet eerst parkeren in een verderop gelegen parkeergarage. En je komt er zeker niet door de bezoekers en auto’s te verbannen naar transferia aan de rand van de stad. Die moeten er zijn/komen, maar laat de keuzevrijheid aan de bezoeker waar ze wil parkeren.
 Leeuwarden is bovendien ook nog eens duurder dan haar concurrenten als het gaat om parkeren. De VVD wil om het bezoek aan de binnenstad aantrekkelijker te maken door het eerste uur parkeren gratis maken. Dat kost natuurlijk geld, maar levert het uiteindelijk dubbel en dwars weer op, als er meer bezoekers naar de stad komen, er meer bestedingen zijn en de werkgelegenheid en de economie als gevolg daarvan groeit.
Praat eens met mensen op de straat en met mensen in de omgeving van Leeuwarden die elders winkelen wat ze van Leeuwarden vinden. Het eerst wat ze zeggen is dat het voor de auto hopeloos is. Symbool wat mij betreft is de paal van Krol bij de Harmonie. Zo gaat Leeuwarden om met automobilisten, zo gaat Leeuwarden om met gasten in onze stad. Die paal is helemaal niet nodig, en als handhavingsmaatregel buiten proportie, een simpel inrijverbod is ook goed.
Allemaal zaken waar je wat aan moet en kan doen als overheid. Maar er is nog meer wat je moet doen om het bedrijfsleven, de middenstand te laten floreren. Dat is meer service en minder regels. Geen ingewikkelde, lastige precario- en legesverordening. Geen overbodige vergunningen, zoals de exploitatievergunning voor de horeca of de vergunning voor voorwerpen op of aan de weg. Excellente dienstverlening voor de ondernemers in de stad. Lagere lokale lasten in de stad. Zeker voor het bedrijfsleven is Leeuwarden een extreem dure stad. Leeuwarden staat in de top 10 van alle gemeenten in Nederland met de hoogste OZB-tarieven voor het bedrijfsleven.
Met alleen fysieke overheidsingrijpen in de stad kom je er dus niet om de binnenstad een oppepper te geven. Er is meer nodig, veel meer. Als je niet bereid bent om te kijken naar de andere, soms wat meer “zachte” randvoorwaarden voor het MKB in de stad, dan zal de binnenstad niet de economische motor van de stad worden. Dan zullen de bezoekers weg blijven, dan zullen de bestedingen achter blijven, dan zal de werkgelegenheid niet toenemen. Terwijl  de basisvoorwaarden er liggen met onze fantastische binnenstad. De VVD gaat er echt voor om van onze binnenstad een buitenkans te maken!
Aukje de Vries