Wie is Aukje?

aukjedevries"It is mei sizzen net te dwaan"

Sinds 8 november 2012 zit ik in de Tweede Kamer. In de afgelopen periode als Kamerlid heb ik me onder meer bezig gehouden met de portefeuilles financiële markten, belastingen en zorg. Sinds september 2018 ben ik de financieel woordvoerder van de VVD Tweede Kamerfractie. Ik sta voor een solide financieel beleid. Niet als doel op zich. We kunnen niet op de pof leven. We kunnen onze problemen niet doorschuiven naar toekomstige generaties. We willen kunnen blijven investeren in alles wat nodig is in Nederland, zoals veiligheid, zorg, onderwijs en infrastructuur. Nu en in de toekomst. En we willen natuurlijk niet teveel uitgeven, want dan kunnen de belastingen omlaag. Daardoor krijg je meer ruimte om zelf te bepalen waar je je geld aan uitgeeft. Een solide financiële beleid vragen we ook van andere landen in Europa. Het kan niet zo zijn dat andere landen geld als water uitgeven, en dat wij dan bij moeten springen om hun problemen op te lossen. Naast financieel woordvoerder, ben ik ook woordvoerder gaswinning Groningen en ben ik ook voorzitter van de vaste Kamercommissie Defensie.

Ik ben een geboren en getogen Liwwadder, maar heit en mem komen uit Parrega en Workum. Na het Gymnasium in Leeuwarden, heb ik economische geografie gestudeerd in Groningen. Ik denk dat daar mijn passie voor reizen nog verder is gegroeid. Die passie heeft me gebracht naar veel mooie plekken in Europa, maar ook naar Australië, USA, Zuid-Afrika, Pakistan, Jordanië en het Midden-Oosten.

Het reizen heeft mij nog meer getoond hoe belangrijk vrijheid is. Vrijheid moet je veroveren. Elke dag weer. Dat doet de VVD. De keuze voor de VVD is wat dat betreft logisch. Ook als het gaat om keuzevrijheid. Niet een overheid die je beperkt, die alle keuzes voor je maakt, die allemaal onnodige regels maakt. Het is belangrijk dat iedereen de ruimte krijgt om wat van zijn/haar leven te maken en kansen te pakken. Maar het is geen vrijheid blijheid. Want bij die vrijheid hoort wat mij betreft zeer zeker verantwoordelijkheid nemen. Betrokkenheid zonder betutteling.

Voordat ik in de Tweede Kamer kwam ben ik politiek actief geweest in de lokale politiek. Ik ben 9 jaar actief geweest in de gemeenteraad van Leeuwarden. In 2011 heb ik de overstap gemaakt naar Provinciale Staten van Fryslân. In de Gemeenteraad en Provinciale staten heb ik onder andere financiën, economie, sociale zaken en cultuur in portefeuille gehad. In beide functies heb ik altijd de verbinding gelegd tussen de regio en Den Haag, de Tweede Kamer. Of het nu ging om de Vliegbasis Leeuwarden, de werkgelegenheid in de regio of de infrastructurele projecten in Fryslân. Ik wil Den Haag naar de regio brengen, maar ook de regio naar Den Haag.